Technická a odborná školení

 

Název školení

Obsah kurzu

Max. počet hodin 1 kurzu

1

Obsluha tlakových nádob stabilních

Školení obsluhy tlakových nádob stabilních (TNS) je vždy zaměřeno nejen na aktuální bezpečnostní předpisy a technické normy, ale i na praktické typy, čemu se při obsluze tlakových zařízení vyhnout a na co si dát pozor. Školení je přizpůsobeno tak, aby obsahovalo relevantní informace pro Váš typ provozovaných tlakových nádob stabilních.

8

2

Lešenáři

Ustanovení ČSN 738101, podpěrná lešení, trubková lešení, dřevěná lešení, pojízdné a volné lešení,

16

3

Opakovací školení lešenářů

Opakovací školení lešenářů

8

4

Obsluha motorové řetězové pily a křovinořezu

Základy fyziky, nauka o materiálech, základy konstrukce motorových pil a křovinořezů, praktická výuka

40

5

Opakovací školení na obsluhu motorových pil a křovinořezů

Opakovací školení na obsluhu motorových pil a křovinořezů

8

6

Obsluha hydraulické ruky

Kurz obsluhy hydraulické ruky, která je vyhrazeným zdvihacím zařízením podle vyhlášky č. 19/1979 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, seznámení s předpisy, které doplní jejich kvalifikační předpoklady pro obsluhu hydraulické ruky, zákoník práce a norma ČSN ISO 12480-1, získání pracovních návyků a zručnosti při práci s hydraulickou rukou

80

7

Opakovací školení obsluhy hydraulických ruk

Opakovací školení obsluhy hydraulických ruk

8

8

Obsluha manipulačních vozíků

Nauka o konstrukci, rozdělení vozíků, popis jednotlivých částí vozíků, činnosti jednotlivých částí, vyplývající zásady a postupy (obsluhy, kontroly, údržby), pravidla silničního provozu, provozní předpisy, teorie jízdy, teorie manipulace s materiálem, zásady bezpečného ovládání, bezpečnostní požadavky, bezpečnost práce.

59

9

Opakovací školení obsluhy manipulačních vozíků

Samotné školení se skládá z teoretické i praktické části, která je prováděna ideálně na manipulačních zařízeních u zaměstnavatele či uživatele, aby se účastník naučil ovládat ta zařízení, která bude používat při své práci.

8

10

Obsluha pracovních plošin

V rozsahu vyhlášky č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a dále v rozsahu norem ČSN EN 280, ČSN ISO 18878, ČSN ISO 18893 a návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých pracovních plošin, které pracovníci obsluhují, vyhlášky, předpisy, provoz pracovních plošin vč. souvisejících rizik + závěrečný test

30

11

Opakovací školení obsluhy pracovních plošin

Opakovací školení obsluhy pracovních plošin

8

12

Základní kurz obsluhy stavebních strojů

Kolová rypadla a pásová rypadla se spalovacím motorem, kolová rypadla a automobilní rypadla se spalovacím motorem, pásová rypadla se spalovacím a elektrickým motorem, pásová rypadla s elektrickým pohonem a automobilní rýpadla se spalovacím motorem, pásová rypadla a automobilní rypadla se spalovacím motorem, kolová rypadla a kolové nakladače a jiné.

54

13

Opakovací školení obsluhy stavebních strojů

Opakovací školení obsluhy stavebních strojů

8

14

Vazač břemen

Všeobecné informace, systém bezpečné práce, technické požadavky, zásady a kritéria kontroly, všeobecné bezpečnostní požadavky, příprava k vázání, (uvázání, přeprava, ukládání, obracení), požadavky pro práci v terénu, ochranná pásma vedení VN a VVN, závěrečný test.

40

15

Opakovací školení Vazači

Opakovací školení Vazači

8

16

Výškové práce

Pro pracovníky, kteří nemají žádné zkušenosti s lezeckou technikou a chtějí získat komplexní vědomosti a dovednosti pro většinu činností spojených s používáním technik a výstroje při provádění prací ve výškách /ocelové konstrukce, střechy, výškové budovy a stavby, stromolezectví, skalní sanace, mytí výškových budov, výcvik policie, vojska, HZS, obsluh lanových drah apod. Legislativa ČR a EU, zákoník práce, seznámení se s OOPP, kotvení lana, výstupové a sestupové techniky na laně, záchrana z visu

32

 

 Akreditované technické kurzy zakončené zkouškou dle NSK

 

Název školení

Obsah kurzu

Počet hodin akreditovaných kurzů

1

Obsluha CNC obráběcích strojů

Kurz 23-026-H Obsluha CNC obráběcích strojů dle aktuálně platného standardu

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-445-Obsluha_CNC_obrabecich_stroju/revize-1886

150

 


 

Odborná strojírenská školení

 

Název školení

Obsah kurzu

Max. počet

hodin 1 kurzu

1

Stavba strojů

Znalost základů mechaniky, strojnických výpočtů, navrhování součástí. Základy stavby strojů.

16

2

Inventor 1

Znalost technologie CAD. Schopnost modelovat součásti ve 3D a generovat technické výkresy.

16

3

Technické kreslení

Znalost zásad tvorby technické dokumentace. Schopnost číst a kreslit technické výkresy.

16

4

Strojírenská technologie

Znalost technických materiálů, jejich obrábění a zkoušení. Výrobní postupy.

16

5

Programování CNC strojů

Znalost základů programování a obsluhy CNC strojů.

16

6

AutoCAD Mechanical

Znalost prostředí AutoCAD Mechanical. Schopnost tvořit technické výkresy.

16

7

Kurz vyhlášky 50/1978 Sb. - § 5

Elektrotechnická kvalifikace "pracovník znalý" dle vyhlášky 50/1978 Sb.-§ 5.

24