Novinky OHK Přerov

Efektivní využití umělé inteligence nejen v podnikání 2. 7. 2024

Okresní hospodářská komora Přerov firmám představila nový seminář na aktuální téma umělé inteligence s názvem "Efektivní využití umělé inteligence nejen v podnikání". Dvoudenní seminář poskytuje účastníkům pevné základy i pokročilé znalosti v oblasti umělé inteligence. Seminář realizujeme jak otevřenou formou v naší školící místnosti, tak i jako firemní školení přímo na míru.

2. 7. 2024
Nová aplikace Hospodářské komory HappKa 1. 7. 2024

Hospodářská komora ČR připravila pro podnikatele novou aplikaci s velkým množstvím informací z ekonomiky, legislativy a podnikání. Aplikace nabízí aktuality, pozvánky na akce, kurzy a školení či podcasty nejen z Prahy, ale i z jednotlivých krajů, později i oborů. Obsah si můžete pomocí nastavených filtrů zvolit na míru a získat tak aktuální informace z oblastí, které Vás prioritně zajímají.

1. 7. 2024
Seminář "Cesta k úspěšné expanzi na trhy Egypta, Maroka a Izraele" 18. 6. 2024

Agentura CzechTrade připravila exportní seminář se zaměřením na teritorium Egypt, Maroko a Izrael. V rámci akce získáte informace k aktuální situaci a možnosti exportu do daných teritorií. Ředitelé zahraničních kanceláří budou také k dispozici k individuálním konzultacím Vašich exportních záměrů.

18. 6. 2024
Dotazníkové šetření pro podnikatele a živnostníky z Olomouckého kraje 21. 5. 2024

Krajský úřad Olomouckého kraje v rámci zkvalitňování spolupráce s podnikateli připravil dotazníkové šetření u podnikatelů a živnostníků v Olomouckém kraji. Průzkum spokojenosti bude probíhat až do 14.6.2024. Vyplněním tohoto dotazníku můžete významně pomoci vedení úřadu a jeho zaměstnancům získat zpětnou vazbu na fungování úřadu a přispět tak ke zlepšení řady aspektů společné práce. Dotazníkové šetření a jeho sběr je nastaveno jako zcela anonymní. Vyplnění celého dotazníku nezabere více než 5 minut.

21. 5. 2024
Seminář na téma "Jak se zapojit do rekonstrukce Ukrajiny" 30.5.2024 v Olomouci 20. 5. 2024

Olomoucký kraj připravil pro podnikatele na seminář na téma „Jak se zapojit do rekonstrukce Ukrajiny aneb teritorium, trh, příležitosti, zkušenosti“, který se uskuteční 30.5.2024 v Olomouci. Na semináři budou představeny aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vůči Ukrajině a příležitosti pro české firmy. Zástupce Ministerstva zahraničních věcí ČR představí možnosti, jak se zapojit do rekonstrukce Ukrajiny.

20. 5. 2024
Připomínkujte novelu zákoníku práce 2. 5. 2024

Členové Hospodářské komory mohou připomínkovat novelu zákoníku práce, jejímž cílem je zvýšit flexibilitu pracovněprávních vztahů. Novela zpružňuje pravidla pro podání výpovědi a mění průběh výpovědní doby. Umožňuje také prodloužení trvání zkušební doby a upravuje podmínky pro zaměstnance pečující o děti. Návrh rovněž umožňuje zaměstnanci samorozvrhování pracovní doby a při mimořádných událostech zkrácení denního odpočinku. Taktéž se mění pravidla pro doručování platových a mzdových výměrů a dochází ke sjednocení zjišťování průměrného výdělku. Součástí novely je i možnost pro osoby od 14 let vykonávat brigády v době hlavních prázdnin. Novelu můžete připomínkovat do 17. května 2024.

2. 5. 2024
U DOHOD O PROVEDENÍ PRÁCE DOJDE KE ZJEDNODUŠENÍ 25. 4. 2024

Změny v oblasti dohod o provedení práce, které byly schváleny v rámci konsolidačního balíčku a které měly nabýt účinnosti od 1. 7. 2024, by v praxi výrazně zkomplikovaly mzdovou evidenci a v některých ohledech by byly v podstatě neproveditelné. Kde jsou hlavní problémy schváleného znění? Hlavním důvodem je především fakt, že by zaměstnavatelé dopředu nevěděli...

25. 4. 2024
Metodická informace k zaměstnaneckým benefitům od 1.1.2024 4. 1. 2024

S účinností od 1. 1. 2024 dochází v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, k řadě změn v oblasti zaměstnaneckých benefitů, a to jak na příjmové straně u zaměstnanců, tak na výdajové straně u zaměstnavatelů. Záměr zákonodárce je podrobně popsán v důvodové zprávě k předložené novele ZDP a rovněž v odůvodnění přijatých poslaneckých pozměňovacích návrhů.

4. 1. 2024
PŘEHLEDNĚ: KTERÉ ZMĚNY PŘINESE ROK 2024 4. 1. 2024

Ministerstvo financí připravilo na rok 2024 řadu novinek nejen v souvislosti s konsolidačním balíčkem. Občané budou moci využít nové produkty v penzijním spoření, v průběhu roku odpadne povinnost tisknout zelenou kartu a firmy budou moci vést účetnictví v cizích měnách.

4. 1. 2024
Paušální daň pro OSVČ - do 10.ledna 2024 3. 1. 2024

Pro rok 2024 mohou OSVČ dobrovolně vstoupit do paušálního režimu, vystoupit z něj, změnit pásmo paušální daně nebo mohou změnit výši daně za rok 2023 do středy 10. ledna 2024 včetně. Příslušné oznámení lze finančnímu úřadu doručit elektronicky, poštou i osobně na podatelnu.

3. 1. 2024