JOBFEST 2019 v Galerii Přerov 22. 3. 2019

V Galerii Přerov se v pátek 22.3.2019 uskuteční další ročník veletrhu pracovních příležitostí JOBfest. Členové OHK Přerov mohou využít slevy 70% z plné ceny a vystavovat na JOBfestu za cenu 3000 Kč.

22. 3. 2019
PES (právní elektronický systém) pomůže podnikatelům. Získají přehled všech povinností na jednom místě. 10. 3. 2019

Hospodářská komora ČR spustila právního elektronický systém (PES), který přehledně na jednom místě zpřístupní podnikatelům všechny povinnosti vyplývající pro ně z právních předpisů. Projekt podpořilo také Ministerstvo průmyslu a obchodu, které se bude podílet na naplnění obsahu systému.

10. 3. 2019
Zvýhodněné úvěry v programu EXPANZE 10. 3. 2019

Podnikatelé mohou využít bezúročné úvěry v rámci programu Expanze ČMZRB. Úvěry v rozmezí 1 – 45 milionů korun mohou využít na financování svých investičních projektů, především na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

10. 3. 2019
V týdnu od 11.3. do 15.3.2019 uzavřen CzechPOINT 8. 3. 2019

Vážení klienti, z organizačních důvodů nebudou na úřadě OHK Přerov v týdnu od 11.3. do 15.3.2019 dostupné služby CzechPOINT. Nejbližší CzechPOINT je otevřen na pobočce České pošty - Husova 2, Přerov. Děkujeme za pochopení.

8. 3. 2019
Uzavírka ulice Polní v Přerově od 11.3.2019 8. 3. 2019

Přerov se od pondělí 11.3.2019 bude opět potýkat s obrovskou dopravní zátěží. Kvůli stavbě mimoúrovňového křížení v přerovské části Předmostí se zhruba na čtyři měsíce uzavře řidičům Polní ulice. Jde o páteřní komunikaci na trase mezi Olomoucí a Zlínem, která odvádí dopravu z centra města.

8. 3. 2019
Brexit - co znamená pro firmy z hlediska CLA? 22. 2. 2019

Celní úřad pro Olomoucký kraj upozorňuje na skutečnost, že v případě "tvrdého brexitu" bude od 30.3.2019 při pohybu zboží mezi ČR Spojeným královstvím prováděno celní řízení. Podrobnosti v článku nebo na www.celnisprava.cz

22. 2. 2019
Akademie digitálního managementu zahajuje další běh studia MBA, tentokrát v Brně 7. 2. 2019

Náš partner Akademie DM, který minulý rok úspěšně zahájil druhý běh studia MBA v Olomouci, plánuje v letošním roce další běh tentokrát v Brně. Studium MBA je koncipováno jako prezenční tří semestrální studium, skládá se z celkem 12 seminářů a 3 workshopů. Semináře se konají jedenkrát měsíčně v sobotu.

7. 2. 2019
Úspěchy Hospodářské komory ČR v r. 2018 25. 1. 2019

Hospodářská komora v roce 2018 nadále bojovala za zájmy českých podnikatelů a podařilo se jí prosadit pro tuzemský byznys důležité změny. Mimo jiné spolupracovala na novém stavebním zákoně, který by od roku 2021 měl výrazně zrychlit stavební řízení v ČR. Co dalšího se podařilo?

25. 1. 2019
Vzdělávání zaměstnanců firem v POVEZ II je stále aktuální 10. 1. 2019

Stále můžete žádat o podporu na vzdělávání zaměstnanců a mzdové příspěvky v programu POVEZ II. Ve výzvě je v tuto chvíli k dispozici přes 800 mil. Kč.

10. 1. 2019
Hospodářská komora otevřela asistenční kanceláře na Ukrajině a v Srbsku. Pomůže Vám v těchto zemích najít zaměstnance. 17. 12. 2018

Administrativně náročné a finančně nákladné vyhledávání pracovníků v zahraničí se českým zaměstnavatelům zjednoduší. Hospodářská komora pro ně otevřela dvě nová asistenční centra, která přímo v srbském Bělehradě a v ukrajinském Lvově pomůžou českým firmám vyhledat vhodně kvalifikované pracovníky. Uchazečům o zaměstnání pomůžou také se složitou administrativou, která je spojená s vládou regulovanými projekty pro zaměstnávání pracovních sil z ciziny Režim Ukrajina a Režim Srbsko.

17. 12. 2018