Firemní vzdělávání na míru v projektu


Cílová skupina

Zaměstnanci obchodních společností, zaměstnanci OSVČ a zaměstnanci členů sdružených v Okresní hospodářské komoře Přerov. Zaměstnanci = osoby v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo služebním poměru k organizaci vyjma osob na DPP. Firemní vzdělávání je možné ve skupinách od 8 do 12 účastníků. V případě jazykového vzdělávání jsou skupiny o 3-4 osobách. 

Způsob financování

Náklady na vzdělávání jsou 100% hrazeny z dotace. Vyčerpaná částka se firmě odečítá z prostředků alokované podpory de minimis (podpora malého rozsahu, na kterou má každý podnik nárok v maximální výši 200.000 EUR za 3 roky.

Přehled oblastí a témat pro firemní vzdělávání

Pro další informace kontaktujte, prosím, manažera projektu:

Martin Dýčka
tel.: + 420 724 362 488
email: dycka@hkprerov.cz