FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA MÍRU

Logo-OPZ.jpg

Projekt Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov II


Realizace vzdělávání 

Firemní vzdělávání je připraveno formou modulů, obsah a rozsah je uveden v tabulce níže. Vzdělávací modul je cyklus na sebe navazujících seminářů. Tyto moduly slouží k lepší orientaci a inspiraci, jaké typy kurzů jsou projektem podporovány.

Konkrétní obsahy kurzů, zvolené metody a osobnost lektora jsou voleny každé společnosti na míru, na základě povahy cílové skupiny a jejich aktuálních požadavků a potřeb.

Výuka bude probíhat formou celodenních seminářů s frekvencí 1-2 semináře v měsíci dle konkrétních požadavků firem. Každý úspěšný absolvent získá potvrzení o úspěšném absolvování.

Vzdělávání je možné ve skupinách pro maximálně 12 účastníků.


Cílová skupina 

Zaměstnanci obchodních společností, zaměstnanci OSVČ a zaměstnanci členů sdružených v Okresní hospodářské komoře Přerov.

Zaměstnanci = osoby v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo služebním poměru k organizaci vyjma osob na DPP.


Způsob financování

Náklady na vzdělávání jsou 100 % hrazeny z dotace. Vyčerpaná částka se společnosti odečítá z prostředků, které má alokované v rámci podpory de minimis.

Podpora de minimis (neboli podpora malého rozsahu) je podpora ve výši 200 000 € za tři po sobě jdoucí účetní (zdaňovací) období.


Přehled vzdělávacích modulů

Vzdělávací moduly podle cílové skupiny

Téma

Rozsah (den = 8 hodin)

STŘEDNÍ MANAGEMENT I.

 

 

 

Profesionální komunikace manažera. Komunikační fakta, specifika, styly, hrozby a techniky, vč. praktického nácviku.

1

Tvorba a řízení týmu. Přeměna skupiny na produktivní a stabilní tým. Budování osobní autority a respektu.

1

Příprava a vedení porady. Kontrola a zadávání úkolů, delegování, řízení diskuse vč. praktického nácviku.

1

Time management. Sebeřízení, stanovení cílů a definice priorit, Paretovo pravidlo v praxi manažera.

1

STŘEDNÍ MANAGEMENT II.

Situační komunikace manažera. Zvládání námitek, konfliktů a krizových situací, umění motivace, kontrola a hodnocení zaměstnanců – praktický nácvik.

1

Řízení změn (Change Management)

1

AKADEMIE PRO MISTRY I.

Budování a vedení týmu. Přeměna skupiny na efektivní tým. Budování osobní autority a respektu.

1

Příprava a vedení porady. Kontrola a zadávání úkolů, delegování, řízení diskuse vč. praktického nácviku.

1

Profesionální komunikace mistra. Znalost komunikačních fakt, specifik, stylů a hrozeb. vč. praktického nácviku.

1

Plánování a organizace času, sebeřízení, stanovení a prosazování priorit. Plnění úkolů.

1

AKADEMIE PRO MISTRY II.

Situační komunikace mistra. Předkládání a řízení změn, zadávání a kontrola úkolů, argumentace, zvládání náročných situací.

1

Metody a nástroje osobní produktivity

1

Hodnocení zaměstnanců

1

Nábor a pozice hiring manažera

1

NÁKUPČÍ 

Profesionální komunikace nákupčího. Komunikační fakta, specifika, styly, hrozby a techniky. vč. ukázek a nácviku.

1

Příprava a vedení profesionálního jednání. Příprava a stanovení priorit, komunikační osnova obchodního jednání, vyjednávání.

1

Organizace času a plánování.  Sebeřízení, management práce s dodavateli, tvorba komunikačního systému s dodavateli.

1

MANAŽER NÁKUPU

Profesionální komunikace manažera nákupu.  Komunikační fakta, specifika, styly, hrozby a techniky. vč. praktického nácviku.

1

Budování a řízení týmu. Komunikace v hierarchii. Přeměna skupiny na efektivní tým. Budování autority a respektu.

1

Osobní vystupování a veřejná prezentace.

1

Plánování, organizace času, sebeřízení, stanovení priorit a cílů. Paretovo pravidlo v praxi manažera.

1


Pro další informace kontaktujte, prosím, manažera projektu:

Martin Dýčka

tel.: + 420 724 362 488

email: dycka@hkprerov.cz