Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov II

Jazykové vzdělávání

 

Název (zaměření kurzu)

1

Anglický jazyk – základní kurz, vstupní úroveň účastníka A1

2

Anglický jazyk – mírně pokročilý, vstupní úroveň účastníka A2

3

Anglický jazyk – středně pokročilý, vstupní úroveň účastníka B1

4

Anglický jazyk – středně pokročilý, vstupní úroveň účastníka B2

5

Anglický jazyk – pokročilý, vstupní úroveň účastníka C1

6

Obchodní angličtina – základní kurz, vstupní úroveň A2

7

Obchodní angličtina – středně pokročilý, vstupní úroveň B1

8

Obchodní angličtina – středně pokročilý, vstupní úroveň B2

9

Německý jazyk – základní kurz, vstupní úroveň účastníka A1

10

Německý jazyk – mírně pokročilý, vstupní úroveň účastníka A2

11

Německý jazyk – středně pokročilý, vstupní úroveň účastníka B1

12

Německý jazyk – středně pokročilý, vstupní úroveň účastníka B2

13

Obchodní němčina – základní kurz, vstupní úroveň A2

14

Obchodní němčina – středně pokročilý, vstupní úroveň účastníka B1

15

Čeština pro cizince – základní kurz, vstupní úroveň účastníka A1

16

Čeština pro cizince – mírně pokročilý, vstupní úroveň účastníka A2

17

Čeština pro cizince – středně pokročilý, vstupní úroveň účastníka B1

 

Jazyková výuka může probíhat přímo ve firmě. Podmínkou je, aby se kurzu účastnily minimálně 4 zaměstnanci dané firmy, kteří jsou na stejné úrovni jazykové pokročilosti.

Počet hodin jazykové výuky je individuální, snažíme se výuku přizpůsobit potřebám jednotlivých skupin a potřebám firem.