Služby

Služby

Co pro Vás můžeme udělat?

  1. Realizujeme projekty zaměřené na různá témata. Díky zapojení do projektů mohou firmy získat výhody pro své podnikání, např. dotaci na vzdělávání zaměstnanců nebo příspěvky na mzdu nového zaměstnance.

  2. Pořádáme obchodní setkání a vzdělávací akce zaměřené na aktuální témata.

  3. Vystavíme Vám výpisy z veřejných rejstříků nebo ověříme listiny, či podpisy v rámci ověřovatelské kanceláře CZECH POINT přímo v sídle OHK Přerov. 

  4. Zpracováváme žádosti o dotace na vzdělávání a poskytujeme informace o dotačních titulech pro podnikatele.

  5. Prostřednictvím OHK Přerov je možné připomínkovat návrhy zákonů.

  6. Poskytujeme školicí prostory k pronájmu, pro členy za zvýhodněnou cenu. 


Soubory ke stažení:

Balíček služeb OHK Přerov.pdf (225.07 kB)