Projekty

OHK Přerov poskytuje svým členům dotace na vzdělávání zaměstnanců z Operačního programu Zaměstnanost. Výhodou projektu je, že firmy nemusí řešit administrativu, pouze zapojí své zaměstnance do vzdělávacích aktivit.

OHK Přerov pomáhá najít zaměstnání a zvýšit kvalifikaci osobám žijícím na území obcí sdružených v MAS partnerství Moštěnka.

OHK Přerov společně s partnerem DUHA Klub Rodinka realizovali v letech 2017 a 2018 projekt podporující osoby, jež mají v péči dítě do 6 let věku a plánují návrat na trh práce.

Máte zájem o informace pro Vaše podnikání? Obraťte se na kteroukoli hospodářskou komoru v Olomouckém kraji, zdarma Vám poradí v rámci spolupráce na projektu BusinessPoint.