Projekty

OHK Přerov poskytuje svým členům dotace na vzdělávání zaměstnanců. Výhodou projektu je, že firmy nemusí řešit administrativu projektu. Pouze zapojí své zaměstnance do vzdělávacích aktivit a v rámci podpory de minimis mají vzdělávání z 95% dotováno.

Projekt IT vzdělávání členských firem OHK poskytuje firmám v letech 2024 - 2025 příspěvky na vzdělávání zaměstnanců v oblasti IT a DIGI kompetencí.

Okresní hospodářská komora Přerov realizovala mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+, s názvem FUTURE FOR EDUCATION, společně se zahraničními partnery, společností MEDORO z Itálie a Regionální hospodářskou komorou Bielsko Biela z Polska. Projekt byl zahájen 28.02.2022 a úspěšně ukončen dne 27.02.2024.

OHK Přerov poskytuje svým členům dotace na vzdělávání zaměstnanců z Operačního programu Zaměstnanost. Výhodou projektu je, že firmy nemusí řešit administrativu projektu. Pouze zapojí své zaměstnance do vzdělávacích aktivit a v rámci podpory de minimis mají vzdělávání 100% dotováno.

Okresní hospodářská komora Přerov realizovala v letech 2019 - 2022 mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+, s názvem New start ups, společně se zahraničními partnery, společností MEDORO z Itálie a Coopérative d’Initiative Jeunes z Francie. Cílem projektu bylo podporovat uplatnění praktických podnikatelských zkušeností ve vzdělávání mezi studenty středních odborných škol a touto cestou pomoci ke zlepšení zaměstnatelnosti absolventů středních odborných škol.

OHK Přerov realizovala v letech 2018 - 2021 projekt "Cesta k zaměstnání", jehož cílem bylo pomoci najít zaměstnání a zvýšit kvalifikaci osobám žijícím na území obcí sdružených v MAS partnerství Moštěnka.

OHK Přerov realizovala v letech 2017 - 2020 projekt na vzdělávání zaměstnanců z Operačního programu Zaměstnanost.

OHK Přerov společně s partnerem DUHA Klub Rodinka realizovali v letech 2017 a 2018 projekt podporující osoby, jež mají v péči dítě do 6 let věku a plánují návrat na trh práce.