Projekty

OHK Přerov poskytuje svým členům dotace na vzdělávání zaměstnanců z Operačního programu Zaměstnanost. Výhodou projektu je, že firmy nemusí řešit administrativu projektu. Pouze zapojí své zaměstnance do vzdělávacích aktivit a v rámci podpory de minimis mají vzdělávání 100% dotováno.

Okresní hospodářská komora Přerov realizuje mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+, s názvem New start ups, společně se zahraničními partnery, společností MEDORO z Itálie a Coopérative d’Initiative Jeunes z Francie. Projekt byl zahájen 31.12.2019 a ukončen bude 29.6.2022.

OHK Přerov realizovala v letech 2018 - 2021 projekt "Cesta k zaměstnání", jehož cílem bylo pomoci najít zaměstnání a zvýšit kvalifikaci osobám žijícím na území obcí sdružených v MAS partnerství Moštěnka.

OHK Přerov realizovala v letech 2017 - 2020 projekt na vzdělávání zaměstnanců z Operačního programu Zaměstnanost.

OHK Přerov společně s partnerem DUHA Klub Rodinka realizovali v letech 2017 a 2018 projekt podporující osoby, jež mají v péči dítě do 6 let věku a plánují návrat na trh práce.