Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov II

business-meeting-5395567_1280.jpg

100 % dotované vzdělávání zaměstnanců

v projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov II


Můžete využít školení v těchto oblastech:
 • IT kurzy,
 • jazykové vzdělávání,
 • školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností,
 • účetní a právní kurzy nebo technické a
 • odborné kurzy jako jsou svářečské kurzy, opakovací školení VZV, jeřábníků a vazačů nebo strojírenská školení. 
Pro vzdělávání Vašich zaměstnanců pravidelně připravujeme OTEVŘENÁ ŠKOLENÍ. Můžeme Vám rovněž připravit FIREMNÍ ŠKOLENÍ na míru dle Vašich konkrétních požadavků.Otevřená školení

Otevřená školení pravidelně připravujeme ve spolupráci s dodavateli. Seminářů a kurzů v rámci otevřených školení se mohou účastnit jak skupiny, tak jednotlivci z řad zaměstnanců firem zapojených do projektu.

Všechna aktuálně vyhlášená otevřená školení naleznete na našem webu v SEKCI AKCE.
Firemní školení

V rámci projektu Vám nabízíme rovněž realizaci vzdělávacích seminářů a kurzů Vašich zaměstnanců na míru na základě Vašich konkrétních požadavků. Konkrétní obsahy kurzů, zvolené metody a osobnost lektora jsou voleny každé společnosti na míru, na základě povahy cílové skupiny a jejich aktuálních požadavků a potřeb. Výuka bude probíhat formou celodenních seminářů s frekvencí 1-2 semináře v měsíci dle konkrétních požadavků firem.

Máte zájem o firemní školení pro management nebo například o zaplacení opakovacích školení, která Vaši zaměstnanci musí každoročně absolvovat? Kontaktujte nás, zapojte se do projektu a ušetřete prostředky, které vynakládáte na vzdělávání.

Výběr firemních školení je široký, příklady témat pro vzdělávání ve Vaší firmě naleznete v sekci FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Kromě uvedených témat jsme schopni zajistit také školení v jiných oblastech dle individuální domluvy. Další informace o projektu:

 • vzdělávání lze naplánovat až do června 2023, v průběhu projektu je možné provádět změny plánovaných aktivit
 • dotace je poskytována v režimu de minimis
 • dotaci je možné poskytnout podnikům bez ohledu na obor jejich činnosti a velikost podniku
 • firma, jejíž zaměstnanci se do projektu zapojí, musí být po dobu vzdělávacích aktivit členem OHK Přerov
 • administrativu projektu zajišťuje OHK Přerov, firmy pouze vysílají zaměstnance na školení a neřeší složitou administrativu
 • v rámci projektu jsou hrazeny pouze náklady na vzdělávání,  projekt nehradí mzdové příspěvky zaměstnanců
 • vzdělávání může v případě Vašeho zájmu a probíhat přímo ve Vašem podniku
 • na jednom školení může být maximálně 12 osob, minimální počet osob závisí na typu školení
 • při účasti na kurzech požadujeme minimálně 70% účast, která je nutná pro úspěšné absolvování kurzu
 • každý zaměstnanec může absolvovat max. 10 kurzů


Kontakt:

Pro další informace kontaktujte, prosím, manažera projektu:

Martin Dýčka
tel.: + 420 724 362 488
email: hkprerov@hkprerov.cz
Logo-OPZ.jpg