Hospodářská komora Přerov

Okresní hospodářská komora Přerov

Pomáháme rozvoji podnikání v regionu od r. 1993

Stát se členem
Vzdělávejte své zaměstnance v projektu OHK Přerov zdarma

Projekt Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov

Zapojte se do projektu

Plánované akce

06. Květen 2019

Cílem semináře je seznámení účastníků se základní problematikou insolvenčního řízení, jehož nové pojetí bylo do právního řádu České republiky zavedeno od 1. 1. 2008, včetně změn provedených novelizacemi insolvenčního zákona, zejména novelami účinnými od 1. 7. 2017 a 1. 6. 2019.

14. Květen 2019

Seminář je zaměřen na smluvní vztahy a zahrnuje například uzavírání a odstoupení od smluv, vztahy spotřebitel vs podnikatel, předsmluvní odpovědnost, uznání dluhu atd. Lektorkou semináře je JUDr. Irena Valíčková, MBA.

11. Červen 2019

Kurz MS Excel dle sylabů mezinárodního standardu ECDL "Zpracování textu" zakončený zkouškou ECDL - obtížnost začátečníci. Přihlásit se mohou zaměstnanci členských firem OHK Přerov.

Úřední hodiny

Pondělí: 7:30 - 15:30
Úterý: 7:30 - 15:30
Středa: 7:30 - 15:30
Čtvrtek: 7:30 - 15:30
Pátek: 7:30 - 15:00
Kontaktujte nás

Zprávy a novinky

Program MARKETING 5. 4. 2019

Malé a střední podniky (MSP) mohou využít dotační podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) na svoji účast na veletrzích v zahraničí. Podporu je možné nyní čerpat z Výzvy IV programu Marketing, ve které je alokováno 200 milionů korun. Podnikatelé mohou o dotace žádat do 31. května 2019, žádosti přijímá Agentura pro podnikání a inovace (API).

5. 4. 2019
PES (právní elektronický systém) pomůže podnikatelům. Získají přehled všech povinností na jednom místě. 10. 3. 2019

Hospodářská komora ČR spustila právního elektronický systém (PES), který přehledně na jednom místě zpřístupní podnikatelům všechny povinnosti vyplývající pro ně z právních předpisů. Projekt podpořilo také Ministerstvo průmyslu a obchodu, které se bude podílet na naplnění obsahu systému.

10. 3. 2019
Zvýhodněné úvěry v programu EXPANZE 10. 3. 2019

Podnikatelé mohou využít bezúročné úvěry v rámci programu Expanze ČMZRB. Úvěry v rozmezí 1 – 45 milionů korun mohou využít na financování svých investičních projektů, především na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

10. 3. 2019
Archív novinek