Měkké a manažerské dovednosti

 

Název školení

Obsah kurzu

Max. počet hodin 1 kurzu

1

Vyjednávání a argumentace

Nezbytné komunikační dovednosti, typologie osobnosti při vyjednávání, argumentace, strategie tlaku a tahu, modelová situace, vyjednávání

16

2

Asertivní jednání

V průběhu tohoto semináře pochopíte chování svoje i druhých lidí, budete umět odhadnout reakci komunikačního partnera, přizpůsobit mu svoje jednání a získat ho na svoji stranu. Též získáte znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí konfliktních situací, ke zefektivnění komunikace s lidmi. Natrénujete použití asertivního jednání v konkrétních vypjatých situacích. Získáte vnitřní rovnováhu a jistotu ve svém projevu.

16

3

Efektivní komunikace

Komunikace, osobnost, naslouchání, argumentace, manipulace, asertivita, řešení obtížných situací

16

4

Emoční inteligence

Definice pojmu, emoční dovednosti, sebeovládání, zlepšení obratnosti ve společenském styku, sociální uvědomění, cílené jednání

16

5

Hodnocení zaměstnanců

Efektivně a správně vést hodnotící rozhovor, organizace a průběh rozhovoru, příprava hodnotitele a hodnoceného, metoda podstatných faktorů, ukázky z praxe

16

6

Vedení a koučink zaměstnanců

Osobnost, tým a vztahy, komunikace a spolupráce, vize a motivace, vývoj stylů vedení, leadership, koučovací právo

16

7

Management řízení změn a projektů

Iniciace a implementace změny v organizaci, příprava komunikačního plánu, aplikace nástrojů, řídit tým, typické reakce na změnu

16

8

Postupy výběru zaměstnanců

Role HR pro plánování lidských zdrojů, návaznost plánování na HR strategii, kritéria pro výběr kandidátů, role liniových manažerů

16

9

Time management

Řízení času, sebepoznání, vedení, řízení

16

10

Obchodní jednání

Strategická a taktická příprava jednání, metody zahájení úvodních fází, průběh vyjednávání, metodika, konflikty při jednání a manipulaci

16

11

Osobní typologie zákazníka

Charakteristika jednotlivých typů, motivace zákazníka, komunikace, argumentace

16

12

Týmová spolupráce a sestavování projektových týmů

Kurz Vám přinese poznatky o tom, jak sestavit tým a jak ho správně vést. Seznámíte se se zákonnostmi, které je nutné si uvědomit při vytváření týmu, a se zásadami efektivní týmové práce a řešení problémů. Naučíte si vytvářen win-win vztahy uvnitř týmu, motivovat a chválit své kolegy za odvedenou práci, ale podat i konstruktivní kritiku.

16

13

Firemní stránky na sociálních sítích

Sociální sítě, Facebook, fanoušci, skupiny, reklama

16

14

Google Analytics

Optimalizace webových stránek, Google Analytics, správa PPC reklamní systémy

16

15

Osobní vystupování a veřejná prezentace

dech, hlas, tempo, rytmus, čtení, příprava projevů, motivace posluchačů, individuální styl řeči, video-rozbor

16

 

16

GDPR - Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Co je GDPR a jak bude aplikováno v Česku
Proč potřebuje Evropa lepší ochranu osobních dat
Jaké zásadní změny GDPR přinese
Co považuje GDPR za osobní údaje
Jaká práva dává GDPR nám jako občanům
Jaké povinnosti ukládá GDPR institucím a firmám
Jaké sankce hrozí institucím, které budou GDPR ignorovat
DPO čili Pověřenec pro ochranu osobních údajů

16


17

Manažer kybernetické bezpečnosti

Základní pojmy kybernetické bezpečnosti
ISO/IEC 27001:2013 jako standard pro plnění legislativních požadavků podle zákona o kybernetické bezpečnosti
Bezpečnostní politika
Organizační bezpečnost
Bezpečnostní požadavky
Bezpečnost lidských zdrojů
Řízení rizik
Řízení přístupu a bezpečné chování uživatelů

16

18

Řízení odpovědnosti, projektové řízení

vnímání své manažerské role
lidé v mém týmu, role a odpovědnosti,
jakou změnu ve vnímání odpovědnosti a kvalitě pracovních výstupů přinese malá změna v jednání,
jak si potvrdím, co který podřízený ještě zvládne a co už ne a jak mohu přispět k jejich dalšímu rozvoji,
jak mohu využít partnerskou zpětnou vazbu a nekonfliktní komunikaci

16

 

 

Název školení

Akreditované kurzy zakončené zkouškou dle standardu národní soustavy kvalifikací

Počet hodin akreditovaných kurzů

19

Manažer projektu

Kurz manažer projektu dle národní soustavy kvalifikací
(kód 63-007-R) dle aktuálně platného standardu

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-570-Manazer_projektu/revize-733

112,5

20

Lektor dalšího vzdělávání

Kurz Lektor dalšího vzdělávání dle národní soustavy kvalifikací
(kód: 75-001-T) dle aktuálně platného standardu
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-581-Lektor_dalsiho_vzdelavani/revize-2464

90

21

Personalista

Kurz Personalista dle Národní soustavy kvalifikací
(kód: 62-007-N) dle aktuálně platného standardu
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-478-Personalista/revize-479

75