Akce OHK Přerov

Říjen 2023
03. Říjen 2023

Prezentujte se na akci celokrajského významu Burze práce a vzdělávání. Dne 3.10.2023 budeme realizovat již 7. ročník veletrhu firem a škol, která se poprvé uskuteční pod záštitou Statutárního města Přerova. Cílem této prezentačně propagační akce je podpora profesí dlouhodobě nedostatkových na trhu práce a podpora technických oborů.

03. Říjen 2023

Při příležitosti akce na podporu technických oborů Burzy práce a vzdělávání si Vás dovolujeme pozvat na podnikatelské setkání v LH Hotelu Jana Přerov. Pozvání na akci přijal hejtman Olomouckého kraje a primátor Statutárního města Přerova. Přijďte diskutovat nad rozvojem našeho regionu a podnikatelského prostředí.

05. Říjen 2023

Whistleblowing, aneb zákon o ochraně oznamovatelů, zavádí pro zaměstnavatele celou řadu významných povinností v souvislosti s oznamováním protiprávního jednání uvnitř organizace. Firmy od 50 do 249 zaměstnanců mají povinnost zavést nová opatření do 15.12.2023. Tento seminář Vám přinese návod k tomu, jak zákonným povinnostem dostát, a to nejen z pohledu zaměstnavatele ale také z pohledu příslušných osob.

10. Říjen 2023

Chcete podpořit spolupráci se školami? Využijte Program Spolupráce škol a firem, který je zaměřen na zavedení praktického vyučování žáků SŠ, VOŠ a VŠ přímo v partnerských firmách. Dotaci můžete získat na pořízení strojů a zařízení spojených s projektem, vybavení, HW nebo SW či služby instruktorů a lektorů. Konkrétní podmínky programu a informace získáte na informačním semináři.

24. Říjen 2023

V souvislosti s velkou novelizací zákoníku práce jsme pro Vás připravili seminář s naším odborníkem na pracovní právo. Seminář se zaměří na konečnou podobu hlavních změn zákoníku práce - homeoffice, změny v zaměstnávání "dohodářů", HR dokumentace, rozšířená informační povinnost atd.