Akce OHK Přerov

Březen 2023
28. Březen 2023

Aktuální dotační možnosti pro firmy v oblasti investic, výzkumu a vývoje budou hlavním tématem plánovaného semináře, který realizujeme ve spolupráci s Městem Přerov v rámci projektu "Inovační hub Přerov". V rámci semináře se dozvíte také aktuální trendy v oblasti 3D tisku a především bude představen inovační hub v Přerově, jehož otevření je plánováno od července 2023.

Duben 2023
18. Duben 2023

Z důvodu velkého zájmu nabízíme druhý termín školení na téma Velká novelizace zákoníku práce. Seminář se zaměří na hlavní změny - homeoffice, změny v zaměstnávání "dohodářů", HR dokumentace, rozšířená informační povinnost atd.

20. Duben 2023

Vážení členové, dovolujeme si Vás pozvat na jednání shromáždění členů OHK Přerov, které se uskuteční dne 20.04.2023 v Hotelu Jana v Přerově. Setkání bude také příležitostí pro diskusi nad aktuálními tématy, sdílení zkušeností či navázání nových kontaktů.

Květen 2023
16. Květen 2023

Kurz je zaměřen na praktické získání a osvojení znalostí a dovedností týkající se schopnosti využívat pokročilých funkcí MS Excel včetně práce s daty.

17. Květen 2023

Kurz otevírá náročnou cestu k budování firemních kultur. Prezentuje možnosti a základy tvorby, inspiruje k vhodným variantám, odhaluje přínosy. Upozorňuje na chyby a zabývá se způsoby jejich odstranění. Pomáhá s dosahováním pevné firemní identity i s procesem ztotožnění u zaměstnanců. Stanovuje pravidla i jejich zavedení do praxe.

22. Květen 2023

Motivační a vzdělávací kurz realizuje komplexní profesionální přípravu zaměstnanců zastávajících obchodní pozice na všech úrovních společnosti. Přináší příklady z praxe, napomáhá k získávání a posilování tržních pozic. Obsahuje praktický trénink.

Červen 2023
12. Červen 2023

Chcete umět efektivně komunikovat? V rámci plánovaného semináře si osvojíte principy komunikace, naučíte se techniky aktivního naslouchání a jak efektivně používat techniky asertivní komunikace.

13. Červen 2023

Kurz je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností týkajících se schopnosti vytvářet a provádět pokročilé úpravy prezentací v programu MS Powerpoint.