Future for Education

Okresní hospodářská komora Přerov realizuje mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+, s názvem FUTURE FOR EDUCATION,  společně se zahraničními partnery společností Medoro z Itálie a Regionální hospodářskou komorou Bielsko Biela Polsko.

Termín realizace: 28.02.2022 - 28.02.2024

Cílem tohoto mezinárodního projektu je:
-       přispět ke zlepšení kvality vzdělávání a odborné přípravy
-       rozvíjet a posilovat digitální kompetence středoškoláků a učitelů
-       zvýšit úroveň digitálních kompetencí středoškoláků a učitelů
-       zlepšit úroveň dovedností pro zaměstnatelnost a zakládání nových podniků

V rámci našeho projektu se zaměříme na aktivity, které posílí schopnosti učitelů a studentů středních škol pracovat s různými digitálními výukovými zdroji, či využívat digitálních technologií v různých fázích výukového procesu.


HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU:

1. VYTVOŘENÍ METODIKY PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE A DOPORUČENÍ

V rámci této aktivity provedeme dotazníkový průzkum, zaměřený na využívání digitálních technologií a distanční výuku. Dotazníkové šetření proběhne mezi studenty a pedagogickými pracovníky středních škol, ve všech partnerských zemích - V České republice, Itálii a Polsku.
Na základě výstupů z dotazníkového šetření bude vytvořena Metodika příkladů dobré praxe, která bude dále distribuována mezi učitele a studenty středních škol.

2. VYTVOŘENÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ

V rámci této aktivity budou realizovány odborné semináře pro studenty a pedagogické pracovníky středních škol. Semináře budou zaměřeny na posílení schopností a znalostí učitelů a studentů pracovat s různými digitálními výukovými zdroji, či využívat inovativních digitálních technologií v různých fázích výukového procesu.