Future for Education

FUTURE FOR EDUCATION  

EN logo aktuální.jpg

Okresní hospodářská komora Přerov realizovala mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+, s názvem FUTURE FOR EDUCATION,  společně se zahraničními partnery společností Medoro z Itálie a Regionální hospodářskou komorou Bielsko Biela Polsko.

Termín realizace: 28.02.2022 - 27.02.2024

Cílem tohoto mezinárodního projektu bylo:
-       přispět ke zlepšení kvality vzdělávání a odborné přípravy
-       rozvíjet a posilovat digitální kompetence středoškoláků a učitelů
-       zvýšit úroveň digitálních kompetencí středoškoláků a učitelů
-       zlepšit úroveň dovedností pro zaměstnatelnost a zakládání nových podniků

V rámci našeho projektu jsme se zaměřili na aktivity, které posílí schopnosti učitelů a studentů středních škol pracovat s různými digitálními výukovými zdroji, či využívat digitálních technologií v různých fázích výukového procesu.
Partnerské organizace: 
MED. O.R.O. , Itálie: https://www.medoroscarl.eu/it/
Regionální hospodářská komora Bielsko Biela Polsko: https://cci.pl/aktualnosci/projekt-future-for-education-zakonczony

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU:

1. VYTVOŘENÍ METODIKY PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE A DOPORUČENÍ

V rámci této aktivity jsme provedli dotazníkový průzkum, zaměřený na využívání digitálních technologií a distanční výuku. Dotazníkové šetření proběhlo mezi studenty a pedagogickými pracovníky středních škol, ve všech partnerských zemích - V České republice, Itálii a Polsku.
Na základě výstupů z dotazníkového šetření byla vytvořena Metodika příkladů dobré praxe, která byla dále distribuována mezi učitele a studenty středních škol.

 Methodology of examples and recommendation.pdf


Součástí metodiky příkladů dobré praxe jsou také zpracovaná video tutoriály, která Vám pomohou naučit se pracovat s konkrétními digitálními nástroji: 

LINKEDIN tutoriál - Jak založit profil, jak editovat informace a fungovat na síti

QUIZIZ tutoriál - Základy fungování, tvorba testu, plánování, nastavení a pokročilé funkce
CANVA - Základy fungování, jak pracovat s aplikací - v angličtině
CHAT GPT - základy AI, jak pracovat s AI - v angličtině
Kahoot! Interaktivní vzdělávací platforma - v angličtině 
PADLET! Interaktivní vzdělávací platforma - v angličtině 


2. VYTVOŘENÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ

V rámci této aktivity byly realizovány odborné semináře pro studenty a pedagogické pracovníky středních škol. Semináře byly zaměřeny na posílení schopností a znalostí učitelů a studentů pracovat s různými digitálními výukovými zdroji, či využívat inovativních digitálních technologií v různých fázích výukového procesu. 

Témata seminářů a studijní texty ke stažení:
- Elektronická komunikace ve firemním prostředí 

 Elektronická komunikace ve firemním prostředí pro studenty.pdf
Elektronická komunikace ve firemním prostředí pro pedagogy.pdf

- Efektivní online výuka ve školách

Studijní text - Efektivní online výuka pro studenty.pdf
Studijní text - Efektivní online výuka pro pedagogy.pdf

- Digitální marketing v podnikání

DIGITÁLNÍ MARKETING V PODNIKÁNÍ pro studenty.pdf
DIGITÁLNÍ MARKETING V PODNIKÁNÍ pro pedagogy.pdfPartneři projektu vytvořili společné studijní texty v anglickém jazyce: Study texts all.pdfVÝSTUPY PROJEKTU:
Newsletters 2022.pdf

Newsletters 2023.pdf

Completed NEWSLETTERS.pdf

DISSEMINATION REPORT 2022.pdf

DISSEMINATION REPORT 2023.pdf

Dissemination Report COMPLETED.pdf 


2. setkání partnerů projektu se uskutečnilo v Bielsko-Biela dne 30.3.2023.

394296309_6893818013974461_6918802594509224863_n.jpg

Dne 19. října 2023 se uskutečnilo poslední projektové setkání partnerů projektu u italského partnera v Katánii.

KATÁNIE - PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ.jpg


Sledujete nás také na FACEBOOKU a LINKEDIN.

linkedin.png     facebook.png


https://www.menti.com/alq2tqpqz31u