Future for Education

FUTURE FOR EDUCATION  

EN logo aktuální.jpg

Okresní hospodářská komora Přerov realizuje mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+, s názvem FUTURE FOR EDUCATION,  společně se zahraničními partnery společností Medoro z Itálie a Regionální hospodářskou komorou Bielsko Biela Polsko.

Termín realizace: 28.02.2022 - 28.02.2024

Cílem tohoto mezinárodního projektu je:
-       přispět ke zlepšení kvality vzdělávání a odborné přípravy
-       rozvíjet a posilovat digitální kompetence středoškoláků a učitelů
-       zvýšit úroveň digitálních kompetencí středoškoláků a učitelů
-       zlepšit úroveň dovedností pro zaměstnatelnost a zakládání nových podniků

V rámci našeho projektu se zaměříme na aktivity, které posílí schopnosti učitelů a studentů středních škol pracovat s různými digitálními výukovými zdroji, či využívat digitálních technologií v různých fázích výukového procesu.


HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU:

1. VYTVOŘENÍ METODIKY PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE A DOPORUČENÍ

V rámci této aktivity provedeme dotazníkový průzkum, zaměřený na využívání digitálních technologií a distanční výuku. Dotazníkové šetření proběhne mezi studenty a pedagogickými pracovníky středních škol, ve všech partnerských zemích - V České republice, Itálii a Polsku.
Na základě výstupů z dotazníkového šetření bude vytvořena Metodika příkladů dobré praxe, která bude dále distribuována mezi učitele a studenty středních škol.


2. VYTVOŘENÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ

V rámci této aktivity budou realizovány odborné semináře pro studenty a pedagogické pracovníky středních škol. Semináře budou zaměřeny na posílení schopností a znalostí učitelů a studentů pracovat s různými digitálními výukovými zdroji, či využívat inovativních digitálních technologií v různých fázích výukového procesu. 
V současné chvíli mají všichni partneři vytvořený harmonogram vzdělávacích akcí pro zapojené studenty a pedagogy středních odborných škol.


Témata seminářů:
- Elektronická komunikace ve firemním prostředí
- Efektivní online výuka ve školách
- Digitální marketing v podnikání


VÝSTUPY K ŠÍŘENÍ PROJEKTU:
Newsletters 2022.pdf

Newsletters 2023.pdf

DISSEMINATION REPORT 2022.pdf

DISSEMINATION REPORT 2023.pdf


2. setkání partnerů projektu se uskutečnilo v Bielsko-Biela dne 30.3.2023.

394296309_6893818013974461_6918802594509224863_n.jpg

Dne 19. října 2023 se uskutečnilo poslední projektové setkání partnerů projektu u italského partnera v Katánii.

KATÁNIE - PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ.jpg


Sledujete nás také na FACEBOOKU a LINKEDIN.

linkedin.png     facebook.png


https://www.menti.com/alq2tqpqz31u