Cesta k zaměstnání

Mapa MAS Mošťenka.jpg

Logo-OPZ.jpg

PROJEKT CESTA K ZAMĚSTNÁNÍ

OHK Přerov realizovala v letech 2018 - 2021 projekt "Cesta k zaměstnání", jehož cílem bylo pomoci najít zaměstnání a zvýšit kvalifikaci osobám žijícím na území obcí sdružených v MAS partnerství Moštěnka. 

Projekt byl financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost z finančních prostředků Evropského sociálního fondu. 


Komu byl projekt určen?

Aktivity projektu:


V rámci projektu bylo dosaženo následujících výsledků a výstupů projektu: 


Celkový počet zapojených účastníků: 61 

Celkový počet účastníků s dosažením podpory v min. rozsahu 40 hod vzdělávání:

celkem: 57 

z toho muži: 21 
z toho  ženy:  36 

KONTAKT PRO BLIŽŠÍ INFORMACE:  

Okresní hospodářská komora Přerov 
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Hošťálková, ředitelka 
tel. +420 725 448 800
e-mail: hostalkova@hkprerov.cz 

Logo-OPZ.jpg