Cesta k zaměstnání

Mapa MAS Mošťenka.jpgPROJEKT, KTERÝ POMÁHÁ NAJÍT UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE!

Komu je projekt určen?

Kdy probíhá?

Jaké aktivity mohou účastníci projektu využít?


REKVALIFIKAČNÍ KURZY: 


ZÁKLADNÍ INFORMACE K POSKYTNUTÍ MZDOVÉHO PŘÍSPĚVKU: 

Podmínky pro poskytnutí mzdového příspěvku: KONTAKT PRO BLIŽŠÍ INFORMACE:  

Okresní hospodářská komora Přerov 
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Hošťálková, ředitelka 
tel. +420 725 448 800
e-mail: hostalkova@hkprerov.cz 

Logo-OPZ.jpg