Cesta k zaměstnání

Projekt, který pomáhá najít uplatnění na trhu práce!

Komu je projekt určen?

Kdy probíhá?

Co mohou účastníci projektu využít?


 

Od září 2019 OHK Přerov připravila první běh VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ


Komu je vzdělávací program určen?

Rodičům dětí do 6 let, zejména maminkám na rodičovské dovolené

Cílem vzdělávacího programu je zvýšit sebedůvěru zapojených účastníků, získat novou motivaci, zorientovat se na trhu práce a najít vhodné pracovní uplatnění.

Termín realizace: 4. září 2019 - 1. října 2019

Místo konání: Bochoř

Obsah vzdělávacího programu: 

4. 9. 2019Úvod, možnosti rekvalifikací, orientace na trhu práce, pracovní portály a inzerce
5. 9. 2019Motivace, pozitivní myšlení a sebereflexe
10. 9. 2019Finanční gramotnost
12. 9. 2019Slaďování rodinného a pracovního života
18. 9. 2019Komunikační dovednosti a zvládání stresových situací
19. 9. 2019Druhy a typy alternativních pracovních úvazků, tvorba životopisu
25. 9. 2019Skupinová pracovní diagnostika, na jakou pracovní pozici se hodím?
26. 9. 2019Příprava na návrat do zaměstnání
1. 10. 2019Orientace na trhu práce


Další nabízené aktivity: 

  • bezplatné rekvalifikační kurzy
  • příspěvek na mzdu na novém pracovním místě
  • proplacení nákladů na hlídání dětí
  • kariérní poradenství


Kontakt pro bližší informace: 

Okresní hospodářská komora Přerov
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Hošťálková
tel. 725 448800
e-mail: hostalkova@hkprerov.cz 


Kontakt pro podrobnější informace:

Okresní hospodářská komora Přerov
kontaktní osoba: Martin Dýčka
tel.: +420 581 208 735
e-mail: hkprerov@hkprerov.cz

Logo-OPZ.jpg