New start ups

Logo projektu New start ups.jpg

Cílem projektu je podporovat uplatnění praktických podnikatelských zkušeností ve vzdělávání mezi studenty středních odborných škol a touto cestou pomoci ke zlepšení zaměstnatelnosti absolventů středních odborných škol v jejich vlastních podnicích ve státech EU. Projekt využívá výsledky úspěšně dokončeného mezinárodního projektu Otec a syn v EU a chce dále rozvíjet výsledky tohoto projektu. Projekt se svými aktivitami snaží podpořit odvahu studentů středních odborných škol k samostatné výdělečné činnosti a podporuje vytváření nových podniků a nových pracovních míst v nich.

Na základě zjištění potřeb mezi studenty středních škol bude vytvořen společný Vzdělávací program, který bude obsahovat 10 seminářů/ workshopů. Semináře budou vyučovat lidé přímo z praxe, z podnikatelského prostředí, podnikatelé, manažeři firem. Okresní hospodářská komora Přerov spolupracuje se Střední školou gastronomie a služeb v Přerově a Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky.


Hlavní aktivity projektu

 

Tvorba edukačního portálu

Edukační portál bude online platformou projektu, v rámci něhož bude prováděno dotazníkové šetření a následně zde budou k dispozici veškeré výstupy projektu k dalšímu šíření.

Vývoj, tvorba a hodnocení inovativního mezigeneračního vzdělávacího programu

Obsah programu bude připraven na základě rozhovorů s úspěšnými a zkušenými podnikateli o jejich kompetencích, které je dovedly k jejich úspěchu v podnikání a na základě rozhovorů se studenty odborných škol o jejich znalosti potřeb pro úspěšné podnikání. Vyvinutý mezigenerační vzdělávací program bude nabídnut dalším odborným školám, které by měly zájem rozšířit svůj školní vzdělávací program.

Pilotní ověření vzdělávacího programu

Inovativní mezigenerační vzdělávací program se bude skládat z 10 témat, jednotlivé semináře budou testovány v jedné třídě s cca 30 účastníky (15 studentů SŠGS, obor podnikání a 15 studentů OA). Lektory ve vzdělávacím programu budou skuteční úspěšní podnikatelé, manažeři firem. Ke všem vzdělávacím seminářům budou vytvořeny studijní texty, které budou k dispozici na edukačním portálu.

Podrobné informace o projektu jsou zveřejněny na webu projektu - https://www.newstartups.eu/  

Bližší informace: 
Iveta Klimešová
tel. 724 068 583
e-mail: klimesova@hkprerov.cz