IT vzdělávání členských firem OHK

CS Financováno Evropskou unií_POS.pngMPSV logo m.pngNPO_logo-colour-blue.png

Projekt IT Vzdělávání členských firem OHK poskytuje firmám příspěvek na školení ve dvou hlavních oblastech:

1. Oblast - Obecné IT kurzy

Vzdělávání, které obsahuje výhradně získání přenositelných digitálních kompetencí a IT dovedností, tj. například vzdělávání, které spočívá v získání dovedností nezbytných k obsluze, tvorbě či správě softwaru, PC a počítačových sítí, např. kurzy zaměřené na tato témata:

V oblasti obecných IT kurzů Vám zajistíme a uhradíme lektora vybraného tématu a k tomu poskytneme mzdový příspěvek ve výši 272 Kč za každou osobohodinu školení Vašich zaměstnanců.  Příspěvek na mzdy je poskytován zpětně. 
2. Oblast - DIGI vzdělávání v oblasti průmyslu 4.0

Vzdělávání, které souvisí s konceptem Průmyslu 4.0, robotizací a digitalizací práce a využíváním autonomních systémů a umělé inteligence. Zpravidla se jedná o vzdělávání zaměřené na získání specifických či nepřenositelných digitálních kompetencí, jako je schopnost obsluhovat či programovat výrobní stroje a systémy. Patří sem např. školení zaměstnanců na tato témata:

V této oblasti si zajistíte lektora dle vlastního výběru a z projektu Vám poskytneme příspěvek v celkové výši 400,- Kč za každou osobohodinu školení Vašich zaměstnanců. Příspěvek je poskytován zpětně.Obrázek k projektu DIGI.png


Další informace o projektu:


V případě zájmu o účast v projektu nás prosím kontaktujte:

Ing. Andrea Hošťálková

tel. 725 448 800

email: hostalkova@hkprerov.cz