Režim UKRAJINA 25. 10. 2018

Zaměstnavatelé mají možnost využít rychlejšího vyřízení zaměstnaneckých karet pro pracovníky z Ukrajiny a Srbska. Režim Ukrajina a Režim Srbsko dává firmám možnost získat pro své pracovníky termín k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu. Zaměstnance musí mít firma vyhledané, projekt nezajišťuje nábor, pouze urychluje administrativní proces udělení víz a zaměstnaneckých karet.

25. 10. 2018