Uzavírka ulice Polní v Přerově od 11.3.2019 8. 3. 2019

Přerov se od pondělí 11.3.2019 bude opět potýkat s obrovskou dopravní zátěží. Kvůli stavbě mimoúrovňového křížení v přerovské části Předmostí se zhruba na čtyři měsíce uzavře řidičům Polní ulice. Jde o páteřní komunikaci na trase mezi Olomoucí a Zlínem, která odvádí dopravu z centra města.

8. 3. 2019
Brexit - co znamená pro firmy z hlediska CLA? 22. 2. 2019

Celní úřad pro Olomoucký kraj upozorňuje na skutečnost, že v případě "tvrdého brexitu" bude od 30.3.2019 při pohybu zboží mezi ČR Spojeným královstvím prováděno celní řízení. Podrobnosti v článku nebo na www.celnisprava.cz

22. 2. 2019
Akademie digitálního managementu zahajuje další běh studia MBA, tentokrát v Brně 7. 2. 2019

Náš partner Akademie DM, který minulý rok úspěšně zahájil druhý běh studia MBA v Olomouci, plánuje v letošním roce další běh tentokrát v Brně. Studium MBA je koncipováno jako prezenční tří semestrální studium, skládá se z celkem 12 seminářů a 3 workshopů. Semináře se konají jedenkrát měsíčně v sobotu.

7. 2. 2019
Úspěchy Hospodářské komory ČR v r. 2018 25. 1. 2019

Hospodářská komora v roce 2018 nadále bojovala za zájmy českých podnikatelů a podařilo se jí prosadit pro tuzemský byznys důležité změny. Mimo jiné spolupracovala na novém stavebním zákoně, který by od roku 2021 měl výrazně zrychlit stavební řízení v ČR. Co dalšího se podařilo?

25. 1. 2019
Vzdělávání zaměstnanců firem v POVEZ II je stále aktuální 10. 1. 2019

Stále můžete žádat o podporu na vzdělávání zaměstnanců a mzdové příspěvky v programu POVEZ II. Ve výzvě je v tuto chvíli k dispozici přes 800 mil. Kč.

10. 1. 2019
Hospodářská komora otevřela asistenční kanceláře na Ukrajině a v Srbsku. Pomůže Vám v těchto zemích najít zaměstnance. 17. 12. 2018

Administrativně náročné a finančně nákladné vyhledávání pracovníků v zahraničí se českým zaměstnavatelům zjednoduší. Hospodářská komora pro ně otevřela dvě nová asistenční centra, která přímo v srbském Bělehradě a v ukrajinském Lvově pomůžou českým firmám vyhledat vhodně kvalifikované pracovníky. Uchazečům o zaměstnání pomůžou také se složitou administrativou, která je spojená s vládou regulovanými projekty pro zaměstnávání pracovních sil z ciziny Režim Ukrajina a Režim Srbsko.

17. 12. 2018
Podnikatelé Olomoucké aglomerace budou moci opět získat finanční prostředky 17. 12. 2018

Nositel Integrovaných teritoriálních investic (ITI) vyhlásil další výzvy s cílem podpořit rozvoj podnikání v Olomoucké aglomeraci. Finanční prostředky budou čerpány prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v oblastech podpory Nemovitosti a Školicí střediska.

17. 12. 2018
SOLVIT pomáhá podnikatelům rychle a efektivně. Málokdo to ale ví 12. 12. 2018

Česko je od svého vstupu do Evropské unie zapojeno do systému SOLVIT, který má pomáhat podnikatelům a občanům z členských států. Jak vlastně funguje?

12. 12. 2018
Technologie – Výzva IX 10. 12. 2018

Cílem IX. Výzvy programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů.

10. 12. 2018
Vyhlášení výzvy TECHNOLOGIE pro začínající podniky 26. 11. 2018

MPO vyhlásilo 26.11.2018 Výzvu VIII programu Technologie. Výzva je určena malým začínajícím podnikům, které mohou získat dotaci ve výši až 1 mil. Kč na pořízení nových strojů a zařízení. Dotace je poskytována ve výši 45%.

26. 11. 2018