SOLVIT pomáhá podnikatelům rychle a efektivně. Málokdo to ale ví 12. 12. 2018

Česko je od svého vstupu do Evropské unie zapojeno do systému SOLVIT, který má pomáhat podnikatelům a občanům z členských států. Jak vlastně funguje?

12. 12. 2018
Technologie – Výzva IX 10. 12. 2018

Cílem IX. Výzvy programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů.

10. 12. 2018
Vyhlášení výzvy TECHNOLOGIE pro začínající podniky 26. 11. 2018

MPO vyhlásilo 26.11.2018 Výzvu VIII programu Technologie. Výzva je určena malým začínajícím podnikům, které mohou získat dotaci ve výši až 1 mil. Kč na pořízení nových strojů a zařízení. Dotace je poskytována ve výši 45%.

26. 11. 2018
Seminář v Olomouci na téma Exportní příležitosti - Jižní Afrika 25. 11. 2018

V Olomouci proběhne 18. 12. 2018 seminář na téma Region jižní Afriky a Senegal – exportní příležitosti pro české firmy. Účast je bez poplatku, seminář se koná pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje.

25. 11. 2018
Podniky, které nezveřejní účetní závěrky, nedosáhnou na dotace 23. 11. 2018

Dovolujeme si upozornit podnikatele žádající o podporu v rámci dotačních programů, zejména v programu OPPIK, na povinnost zveřejňovat účetní závěrky v souladu s legislativním řádem ČR. Pokud firma tuto povinnost neplní, není její žádost o dotaci úspěšná.

23. 11. 2018
Režim UKRAJINA 25. 10. 2018

Zaměstnavatelé mají možnost využít rychlejšího vyřízení zaměstnaneckých karet pro pracovníky z Ukrajiny a Srbska. Režim Ukrajina a Režim Srbsko dává firmám možnost získat pro své pracovníky termín k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu. Zaměstnance musí mít firma vyhledané, projekt nezajišťuje nábor, pouze urychluje administrativní proces udělení víz a zaměstnaneckých karet.

25. 10. 2018