Zaměstnávání cizinců z třetích zemí 20. 6. 2019

Chtěli byste zaměstnat cizince, ale nevíte jak na to? Nebo se chcete dozvědět, jaké změny přinese novela zákona o pobytu cizinců? Neváhejte a přihlaste se na seminář Ministerstva průmyslu a obchodu „Seminář k novele zákona o pobytu cizinců a připravovaným vládním programům ekonomické migrace“, který se uskuteční ve čtvrtek 27.06.2019 v sídle MPO. Účast na semináři je bezplatná.

20. 6. 2019
Program DELTA: Příležitost pro financování mezinárodních VaV projektů 4. 6. 2019

Technologická agentura ČR (TA ČR) plánuje 25. června vyhlásit 1. veřejnou soutěž programu DELTA 2. Program je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji ve spolupráci českých podniků a výzkumných organizací s vybranými partnery.

4. 6. 2019
Svěřili jste přiznání daňovému poradci? Termín odevzdání se blíží 4. 6. 2019

Podnikatelé, kterým vyplňuje přiznání k dani z příjmů daňový poradce, mají letos čas do pondělí 1. července. Pokud se poradce dopustí chyby, může po něm poplatník vymáhat náhradu škody.

4. 6. 2019
PES (právní elektronický systém) pomůže podnikatelům. Získají přehled všech povinností na jednom místě. 16. 5. 2019

Hospodářská komora ČR spustila právního elektronický systém (PES), který přehledně na jednom místě zpřístupní podnikatelům všechny povinnosti vyplývající pro ně z právních předpisů. Ostrý provoz systému spouštíme 21.5.2019.

16. 5. 2019
Dotace na rychlý internet startují. Pro firmy je připravena miliarda 14. 5. 2019

Agentura pro podnikání a inovace (API) zahájila příjem žádostí do Výzvy II programu Vysokorychlostní internet. Příjem žádostí potrvá do 8. července 2019.

14. 5. 2019
Zaplaťte daň z nemovitých věcí. 30. 4. 2019

Majitelé pozemků, bytů či domů najdou do 22.5. ve schránce složenky, které jim připomenou každoroční povinnost. Do konce května musí uhradit daň z nemovitých věcí.

30. 4. 2019
Stát vloží 15 miliard korun do tří nových programů na podporu výzkumu 30. 4. 2019

Řešitelé výzkumných projektů zaměřených na zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků, rozvoj dopravy, či nová řešení v oblasti životního prostředí se budou moci v příštích letech ucházet o více než 15 miliard korun státní podpory. Vláda za tímto účelem schválila tři nové programy. Jejich realizaci svěřila Technologické agentuře ČR, jež bude při vypisování veřejných soutěží spolupracovat s jednotlivými ministerstvy.

30. 4. 2019
Program MARKETING 5. 4. 2019

Malé a střední podniky (MSP) mohou využít dotační podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) na svoji účast na veletrzích v zahraničí. Podporu je možné nyní čerpat z Výzvy IV programu Marketing, ve které je alokováno 200 milionů korun. Podnikatelé mohou o dotace žádat do 31. května 2019, žádosti přijímá Agentura pro podnikání a inovace (API).

5. 4. 2019
Zvýhodněné úvěry v programu EXPANZE 10. 3. 2019

Podnikatelé mohou využít bezúročné úvěry v rámci programu Expanze ČMZRB. Úvěry v rozmezí 1 – 45 milionů korun mohou využít na financování svých investičních projektů, především na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

10. 3. 2019
Uzavírka ulice Polní v Přerově od 11.3.2019 8. 3. 2019

Přerov se od pondělí 11.3.2019 bude opět potýkat s obrovskou dopravní zátěží. Kvůli stavbě mimoúrovňového křížení v přerovské části Předmostí se zhruba na čtyři měsíce uzavře řidičům Polní ulice. Jde o páteřní komunikaci na trase mezi Olomoucí a Zlínem, která odvádí dopravu z centra města.

8. 3. 2019