Dotace na rychlý internet startují. Pro firmy je připravena miliarda 14. 5. 2019

Agentura pro podnikání a inovace (API) zahájila příjem žádostí do Výzvy II programu Vysokorychlostní internet. Příjem žádostí potrvá do 8. července 2019.

14. 5. 2019
Zaplaťte daň z nemovitých věcí. 30. 4. 2019

Majitelé pozemků, bytů či domů najdou do 22.5. ve schránce složenky, které jim připomenou každoroční povinnost. Do konce května musí uhradit daň z nemovitých věcí.

30. 4. 2019
Stát vloží 15 miliard korun do tří nových programů na podporu výzkumu 30. 4. 2019

Řešitelé výzkumných projektů zaměřených na zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků, rozvoj dopravy, či nová řešení v oblasti životního prostředí se budou moci v příštích letech ucházet o více než 15 miliard korun státní podpory. Vláda za tímto účelem schválila tři nové programy. Jejich realizaci svěřila Technologické agentuře ČR, jež bude při vypisování veřejných soutěží spolupracovat s jednotlivými ministerstvy.

30. 4. 2019
Program MARKETING 5. 4. 2019

Malé a střední podniky (MSP) mohou využít dotační podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) na svoji účast na veletrzích v zahraničí. Podporu je možné nyní čerpat z Výzvy IV programu Marketing, ve které je alokováno 200 milionů korun. Podnikatelé mohou o dotace žádat do 31. května 2019, žádosti přijímá Agentura pro podnikání a inovace (API).

5. 4. 2019
Zvýhodněné úvěry v programu EXPANZE 10. 3. 2019

Podnikatelé mohou využít bezúročné úvěry v rámci programu Expanze ČMZRB. Úvěry v rozmezí 1 – 45 milionů korun mohou využít na financování svých investičních projektů, především na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

10. 3. 2019
Uzavírka ulice Polní v Přerově od 11.3.2019 8. 3. 2019

Přerov se od pondělí 11.3.2019 bude opět potýkat s obrovskou dopravní zátěží. Kvůli stavbě mimoúrovňového křížení v přerovské části Předmostí se zhruba na čtyři měsíce uzavře řidičům Polní ulice. Jde o páteřní komunikaci na trase mezi Olomoucí a Zlínem, která odvádí dopravu z centra města.

8. 3. 2019
Brexit - co znamená pro firmy z hlediska CLA? 22. 2. 2019

Celní úřad pro Olomoucký kraj upozorňuje na skutečnost, že v případě "tvrdého brexitu" bude od 30.3.2019 při pohybu zboží mezi ČR Spojeným královstvím prováděno celní řízení. Podrobnosti v článku nebo na www.celnisprava.cz

22. 2. 2019
Akademie digitálního managementu zahajuje další běh studia MBA, tentokrát v Brně 7. 2. 2019

Náš partner Akademie DM, který minulý rok úspěšně zahájil druhý běh studia MBA v Olomouci, plánuje v letošním roce další běh tentokrát v Brně. Studium MBA je koncipováno jako prezenční tří semestrální studium, skládá se z celkem 12 seminářů a 3 workshopů. Semináře se konají jedenkrát měsíčně v sobotu.

7. 2. 2019
Úspěchy Hospodářské komory ČR v r. 2018 25. 1. 2019

Hospodářská komora v roce 2018 nadále bojovala za zájmy českých podnikatelů a podařilo se jí prosadit pro tuzemský byznys důležité změny. Mimo jiné spolupracovala na novém stavebním zákoně, který by od roku 2021 měl výrazně zrychlit stavební řízení v ČR. Co dalšího se podařilo?

25. 1. 2019
Vzdělávání zaměstnanců firem v POVEZ II je stále aktuální 10. 1. 2019

Stále můžete žádat o podporu na vzdělávání zaměstnanců a mzdové příspěvky v programu POVEZ II. Ve výzvě je v tuto chvíli k dispozici přes 800 mil. Kč.

10. 1. 2019