Stát vloží 15 miliard korun do tří nových programů na podporu výzkumu 30. 4. 2019

Řešitelé výzkumných projektů zaměřených na zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků, rozvoj dopravy, či nová řešení v oblasti životního prostředí se budou moci v příštích letech ucházet o více než 15 miliard korun státní podpory. Vláda za tímto účelem schválila tři nové programy. Jejich realizaci svěřila Technologické agentuře ČR, jež bude při vypisování veřejných soutěží spolupracovat s jednotlivými ministerstvy.

30. 4. 2019
Program MARKETING 5. 4. 2019

Malé a střední podniky (MSP) mohou využít dotační podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) na svoji účast na veletrzích v zahraničí. Podporu je možné nyní čerpat z Výzvy IV programu Marketing, ve které je alokováno 200 milionů korun. Podnikatelé mohou o dotace žádat do 31. května 2019, žádosti přijímá Agentura pro podnikání a inovace (API).

5. 4. 2019
Zvýhodněné úvěry v programu EXPANZE 10. 3. 2019

Podnikatelé mohou využít bezúročné úvěry v rámci programu Expanze ČMZRB. Úvěry v rozmezí 1 – 45 milionů korun mohou využít na financování svých investičních projektů, především na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

10. 3. 2019
Uzavírka ulice Polní v Přerově od 11.3.2019 8. 3. 2019

Přerov se od pondělí 11.3.2019 bude opět potýkat s obrovskou dopravní zátěží. Kvůli stavbě mimoúrovňového křížení v přerovské části Předmostí se zhruba na čtyři měsíce uzavře řidičům Polní ulice. Jde o páteřní komunikaci na trase mezi Olomoucí a Zlínem, která odvádí dopravu z centra města.

8. 3. 2019
Brexit - co znamená pro firmy z hlediska CLA? 22. 2. 2019

Celní úřad pro Olomoucký kraj upozorňuje na skutečnost, že v případě "tvrdého brexitu" bude od 30.3.2019 při pohybu zboží mezi ČR Spojeným královstvím prováděno celní řízení. Podrobnosti v článku nebo na www.celnisprava.cz

22. 2. 2019
Akademie digitálního managementu zahajuje další běh studia MBA, tentokrát v Brně 7. 2. 2019

Náš partner Akademie DM, který minulý rok úspěšně zahájil druhý běh studia MBA v Olomouci, plánuje v letošním roce další běh tentokrát v Brně. Studium MBA je koncipováno jako prezenční tří semestrální studium, skládá se z celkem 12 seminářů a 3 workshopů. Semináře se konají jedenkrát měsíčně v sobotu.

7. 2. 2019
Úspěchy Hospodářské komory ČR v r. 2018 25. 1. 2019

Hospodářská komora v roce 2018 nadále bojovala za zájmy českých podnikatelů a podařilo se jí prosadit pro tuzemský byznys důležité změny. Mimo jiné spolupracovala na novém stavebním zákoně, který by od roku 2021 měl výrazně zrychlit stavební řízení v ČR. Co dalšího se podařilo?

25. 1. 2019
Vzdělávání zaměstnanců firem v POVEZ II je stále aktuální 10. 1. 2019

Stále můžete žádat o podporu na vzdělávání zaměstnanců a mzdové příspěvky v programu POVEZ II. Ve výzvě je v tuto chvíli k dispozici přes 800 mil. Kč.

10. 1. 2019
Hospodářská komora otevřela asistenční kanceláře na Ukrajině a v Srbsku. Pomůže Vám v těchto zemích najít zaměstnance. 17. 12. 2018

Administrativně náročné a finančně nákladné vyhledávání pracovníků v zahraničí se českým zaměstnavatelům zjednoduší. Hospodářská komora pro ně otevřela dvě nová asistenční centra, která přímo v srbském Bělehradě a v ukrajinském Lvově pomůžou českým firmám vyhledat vhodně kvalifikované pracovníky. Uchazečům o zaměstnání pomůžou také se složitou administrativou, která je spojená s vládou regulovanými projekty pro zaměstnávání pracovních sil z ciziny Režim Ukrajina a Režim Srbsko.

17. 12. 2018
Podnikatelé Olomoucké aglomerace budou moci opět získat finanční prostředky 17. 12. 2018

Nositel Integrovaných teritoriálních investic (ITI) vyhlásil další výzvy s cílem podpořit rozvoj podnikání v Olomoucké aglomeraci. Finanční prostředky budou čerpány prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v oblastech podpory Nemovitosti a Školicí střediska.

17. 12. 2018