Seminář v Olomouci na téma Exportní příležitosti - Jižní Afrika 25. 11. 2018

V Olomouci proběhne 18. 12. 2018 seminář na téma Region jižní Afriky a Senegal – exportní příležitosti pro české firmy. Účast je bez poplatku, seminář se koná pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje.

25. 11. 2018
Podniky, které nezveřejní účetní závěrky, nedosáhnou na dotace 23. 11. 2018

Dovolujeme si upozornit podnikatele žádající o podporu v rámci dotačních programů, zejména v programu OPPIK, na povinnost zveřejňovat účetní závěrky v souladu s legislativním řádem ČR. Pokud firma tuto povinnost neplní, není její žádost o dotaci úspěšná.

23. 11. 2018
Režim UKRAJINA 25. 10. 2018

Zaměstnavatelé mají možnost využít rychlejšího vyřízení zaměstnaneckých karet pro pracovníky z Ukrajiny a Srbska. Režim Ukrajina a Režim Srbsko dává firmám možnost získat pro své pracovníky termín k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu. Zaměstnance musí mít firma vyhledané, projekt nezajišťuje nábor, pouze urychluje administrativní proces udělení víz a zaměstnaneckých karet.

25. 10. 2018