Novinky OHK Přerov

OP PIK: Vyhlášena Výzva VIII programu podpory Inovace 1. 9. 2020

V úterý 1. září 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Výzvu VIII programu podpory INOVACE. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 1,5 mld. Kč. Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací.

1. 9. 2020

Antivirus funguje již od konce března, tento program pomáhá firmám ochránit pracovní místa finanční kompenzací.

26. 8. 2020

Oblasti, kterých se podpora týká: Investice do výzkumu a vývoje podpora vysokorychlostního internetu úspory energie technologie pro Průmysl 4.0 a další.

18. 8. 2020