Žádosti o dotace

Více než 20 let se věnujeme zpracování žádostí o dotace a zpracování související projektové dokumentace v rámci evropských fondů. Kromě vlastních projektů zajišťujeme služby v této oblasti také podnikatelům. Důvodem je náročnost administrativních procesů vedoucích k úspěšné realizaci projektů a vyplacení dotace. Pro zájemce jsme schopni zajistit kompletní škálu služeb zahrnující zejména:

 • Úvodní konzultace - zařazení podnikatelského záměru do vhodného programu, seznámení s fungováním tohoto programu.
 • Zjištění finančního zdraví a tím bonity žadatele z hlediska kritérií přijatelnosti pro jednotlivé fondy.
 • Informace o fungování strukturálních fondů a nezbytných podmínkách, které musí žadatel splňovat.
 • Projednání technických, obsahových, organizačních a finančních podmínek vedoucích k uzavření smlouvy o zpracování dokumentace.
 • Zpracování dokumentace k žádosti o finanční dotaci z příslušného programu.
 • Příprava a kontrola povinných, nepovinných a dalších příloh.
 • Provedení konzultací dokumentace na příslušné implementační agentuře, případně na jejím územním pracovišti v místě příjmu žádostí.
 • Grafická úprava dokumentace
 • Zpracování formuláře žádosti o finanční dotaci a kontrola úplnosti a správnosti přípravy dokumentace žadatele pro předložení žádosti.
 • Asistence při předkládání žádosti o finanční dotaci na regionálním pracovišti příslušné implementační agentury.
 • Spolupráce při případném řešení nedostatků žadatele v době od předložení žádosti do ukončení termínu pro provedení oprav a doplnění žádosti.
 • Poskytování dalších poradenských služeb žadateli při řešení otázek přípravy a provádění výběrových řízení na dodavatele
 • Součinnost v období realizace investice a přípravy dokumentace nutné k vyplacení schválené finanční dotace