Informační servis


OHK Přerov Vám pomůže bezplatně získat informace potřebné pro Vaše podnikání. Základní informace jsou poskytovány obratem, v případě složitějších dotazů Vám zašleme odpověď zpracovnou odborníky v dané oblasti nebo Vám zašleme kontakt na osobu, či instituci, která se daným problémem zabývá. Při poskytování informací využíváme letité zkušenosti, databáze znalostí celé sítě Hospodářské komory ČR a jejích oborových informačních míst. Pro zájemce to znamená možnost rychle získat informace pro své podnikání.

Hospodářská komora České republiky vydává publikace a informační brožury týkající se aktuálních témat, která podnikatelé řeší. Níže jsou ke stažení vybrané publikace. Přehled všech vydaných publikací je na stránce HKČR, kde jsou publikace volně ke stažení.


KE STAŽENÍ:

  • Příručka Kontroly pod kontrolou
    Vzhledem k přibývajícímu množství kontrol podnikatelů ze strany orgánů státu se komora rozhodla reagovat na podněty podnikatelů, vztahující se k této problematice a vydala příručku, která podnikatelům objasní základní otázky nejčastějších kontrol.
  • Příručka pro podnikání 2021
    Stručný průvodce pravidel pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky.
  • Příručka GDPR
    Od 25. května 2018 platí nová pravidla ochrany osobních údajů, v příručce jsou shrnuty základní povinnosti související s tímto nařízením.