PSP Engineering a.s.

Společnost PSP Engineering a.s. se zabývá dodávkami strojů a zařízení, technologických linek a investičních celků pro výrobu cementu, vápna, zpracování rud, lomového kamene, písku, štěrkopísku, uhlí a dalších materiálů, aplikací vybraných technologií v energetice a chemickém průmyslu.