TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, s.r.o.

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, s.r.o. se starají o oblasti místní komunikace, čištění města, odpadové hospodářství, veřejná zeleň, park Michalov, veřejné osvětlení, správa hřbitovů, útulek Přerov, správa polesí.


http://tsmpr.cz/