Členství v OHK Přerov

O nás

Okresní hospodářská komora Přerov (OHK Přerov) je součástí sítě Hospodářské komory ČR, která je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR sdružující zaměstnavatele a podnikatele.

OHK Přerov již od svého založení v r. 1993 pomáhá rozvoji podnikání v regionu.

Naším hlavním posláním je podpora podnikatelských aktivit, vytváření příležitostí pro podnikání a prosazování a ochrana zájmů podnikatelů a živnostníků. 

Působnost OHK Přerov

 • reprezentujeme podnikatelskou sféru v regionu,
 • vytváříme a prosazujeme lepší podmínky pro podnikání v okruhu své působnosti,
 • poskytujeme informace, odborné poradenství a další služby různého druhu týkající se podnikání (zejména týkající se legislativy, financí a obchodu),
 • realizujeme vzdělávací akce a obchodní setkání,
 • jsme povinným připomínkovacím místem zákonů,
 • podporujeme technické vzdělávání, 
 • zabezpečujeme odbornou přípravu členů - podnikatelů,, zaměstnavatelů a zaměstnanců,
 • podporujeme užší komunikaci, koordinaci, výhodnou spolupráci a kooperaci členských firem,
 • poskytujeme pomoc při využití dotačních programů pro podporu podnikání,
 • vyvíjíme aktivity podporující propagaci a pozitivní prezentaci svých členů,
 • spolupracujeme s ostatními komorami v ČR i v zahraničí v zájmu prohloubení mezinárodních obchodních vztahů a řešení problémů v mezinárodním obchodě,
 • připravujeme a realizujeme projekty ve prospěch svých členů s využitím národních a strukturálních fondů EU.

Veškeré informace o činnosti a aktivitách OHK Přerov za rok 2021 naleznete ve Výroční zprávě OHK Přerov za rok 2021 - viz Soubory ke stažení. 


Hospodářská komora ČR od začátku října 2018 spustila kampaň propagující a připomínající naše společné úspěchy. Ať již v oblasti legislativy, podpory podnikatelů, zahraničních aktivit, atp. Cílem kampaně je upozornit na konkrétní úspěchy vedoucí k podpoře a zlepšení podnikatelského prostředí.

SOUHRN ÚSPĚCHŮ Hospodářské komory ČR


Soubory ke stažení:

Statut OHK Prerov_NOVY_po 21.4.2016.pdf (49.76 kB)
Zakon_o_HK_CR.pdf (182.49 kB)
Příspěvkový řád OHK Přerov od r. 2022.pdf (63.1 kB)
Jednací řád OHK Přerov od r. 2022.pdf (74.46 kB)
Volební řád OHK Přerov od r. 2022.pdf (116.8 kB)