Členství

O nás

Okresní hospodářská komora Přerov pracuje od roku 1993 jako samostatný právní subjekt v celorepublikové síti Hospodářské komory České republiky, ustanovené zákonem č. 301/1992 Sb. Naším posláním je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů, včetně zajišťování potřeb členské základny.

Působnost OHK Přerov

  • reprezentujeme podnikatelskou sféru v regionu, zajišťuje její vliv a účast na věcech veřejných.
  • vytváříme a prosazujeme lepší podmínky pro podnikání v okruhu své působnosti.
  • poskytujeme informace, poradenské a další služby různého druhu týkající se podnikání (zejména týkající se legislativy, financí a obchodu).
  • zabezpečujeme odbornou přípravu členů - podnikatelů, zaměstnavatelů a zaměstnanců.
  • podporujeme užší komunikaci, koordinaci, výhodnou spolupráci a kooperaci členských firem.
  • poskytujeme pomoc při využití dotačních programů pro podporu podnikání.
  • vyvíjíme aktivity podporující propagaci a pozitivní prezentaci svých členů.
  • spolupracujeme s ostatními komorami v ČR i v zahraničí v zájmu prohloubení mezinárodních obchodních vztahů a řešení problémů v mezinárodním obchodě.
  • připravujeme a realizujeme projekty ve prospěch svých členů s využitím národních a strukturálních fondů EU.


Výroční zpráva OHK Přerov za rok 2019

- ke stažení Výroční zpráva OHK Přerov 2019.pdf