Členství v OHK Přerov

O nás

Okresní hospodářská komora Přerov (OHK Přerov) je součástí sítě Hospodářské komory ČR, která je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR sdružující zaměstnavatele a podnikatele.

OHK Přerov již od svého založení v r. 1993 pomáhá rozvoji podnikání v regionu.

Naším hlavním posláním je podpora podnikatelských aktivit, vytváření příležitostí pro podnikání a prosazování a ochrana zájmů podnikatelů a živnostníků. 

Působnost OHK Přerov

 • reprezentujeme podnikatelskou sféru v regionu,
 • vytváříme a prosazujeme lepší podmínky pro podnikání v okruhu své působnosti,
 • poskytujeme informace, odborné poradenství a další služby různého druhu týkající se podnikání (zejména týkající se legislativy, financí a obchodu),
 • realizujeme vzdělávací akce a obchodní setkání,
 • jsme povinným připomínkovacím místem zákonů,
 • podporujeme technické vzdělávání, 
 • zabezpečujeme odbornou přípravu členů - podnikatelů,, zaměstnavatelů a zaměstnanců,
 • podporujeme užší komunikaci, koordinaci, výhodnou spolupráci a kooperaci členských firem,
 • poskytujeme pomoc při využití dotačních programů pro podporu podnikání,
 • vyvíjíme aktivity podporující propagaci a pozitivní prezentaci svých členů,
 • spolupracujeme s ostatními komorami v ČR i v zahraničí v zájmu prohloubení mezinárodních obchodních vztahů a řešení problémů v mezinárodním obchodě,
 • připravujeme a realizujeme projekty ve prospěch svých členů s využitím národních a strukturálních fondů EU.

Veškeré informace o činnosti a aktivitách OHK Přerov za rok 2021 naleznete ve Výroční zprávě OHK Přerov za rok 2021 - viz Soubory ke stažení. 


Hospodářská komora ČR od začátku října 2018 spustila kampaň propagující a připomínající naše společné úspěchy. Ať již v oblasti legislativy, podpory podnikatelů, zahraničních aktivit, atp. Cílem kampaně je upozornit na konkrétní úspěchy vedoucí k podpoře a zlepšení podnikatelského prostředí.

Úspěchy 2022.jpg
Předchozí úspěchy:
Úspěchy HK ČR - DUBEN 2021.pdf

Úspěchy HK ČR za rok 2020.pdf


Soubory ke stažení:

Statut OHK Prerov_NOVY_po 21.4.2016.pdf (49.76 kB)
Zakon_o_HK_CR.pdf (182.49 kB)
Výroční zpráva OHK Přerov 2021.pdf (847.41 kB)
Příspěvkový řád OHK Přerov od r. 2022.pdf (63.1 kB)
Jednací řád OHK Přerov od r. 2022.pdf (74.46 kB)
Volební řád OHK Přerov od r. 2022.pdf (116.8 kB)