Říjen 2020
19. Říjen 2020
20. Říjen 2020

Seminář je zaměřen na témata jako je: vymezení majetku, způsob pořízení majetku, hmotný a nehmotný majetek, daňové odpisy, účetní odpisy, oceňování majetku atd.

20. Říjen 2020

Cílem kurzu je naučit účastníky kurzu vytvořit web, osvojit si základní administraci a obsahu webu.

22. Říjen 2020
26. Říjen 2020

Time management zahrnuje širokou škálu aktivit mezi které patří plánování, přidělování, stanovení cílů, delegování, analýza stráveného času.

29. Říjen 2020

Objasnění, náležitosti, právní úprava, zadávání veřejných zakázek aj.