Říjen 2020
02. Říjen 2020

Osvojení vědomostí a dovedností v bezpečném užívání firemní IT techniky

06. Říjen 2020

Definice klíčových pojmů, promlčecí lhůta, ukončení smlouvy, způsob řešení sporů, odpovědnost z a porušení povinností

06. Říjen 2020

Time management zahrnuje širokou škálu aktivit mezi které patří plánování, přidělování, stanovení cílů, delegování, analýza stráveného času.

08. Říjen 2020

Seminář je zaměřen na smluvní vztahy a zahrnuje například uzavírání a odstoupení od smluv, vztahy spotřebitel vs podnikatel, předsmluvní odpovědnost, uznání dluhu atd.

08. Říjen 2020

Správné řízení a vedení lidí v projektech, rozdávání úkolů, kompetence, vnímání své role v týmu, zpětná vazba

08. Říjen 2020

Seminář je zaměřen na témata jako je: vymezení majetku, způsob pořízení majetku, hmotný a nehmotný majetek, daňové odpisy, účetní odpisy, oceňování majetku atd.

09. Říjen 2020

Seminář je zaměřen na objasnění témat jako jsou poplatníci a předmět daně, základ daně, osvobození od daně, ostatní příjmy, kapitálové příjmy, daňová evidence...

14. Říjen 2020

Cílem kurzu je naučit účastníky kurzu pracovat s programem MS Word. Kurz bude vyučován v různých úrovních dle pokročilosti účastníků.

14. Říjen 2020

Osvojení argumentačních dovedností, pohotových reakcí a řečnických triků, akce a reakce.

15. Říjen 2020

Základní informace o insolvenčním řízení.