Září 2020
10. Září 2020

Cílem kurzu je naučit účastníky kurzu pracovat s programem MS Excel. Kurz bude vyučován v různých úrovních dle pokročilosti účastníků.

10. Září 2020

Správné určení typologie zákazníka vám usnadní komunikaci, pomůže k úspěchu. Poznat s kým máme tu čest, nám pomůže být úspěšnější nejen v obchodní sféře, ale i v osobním životě.

16. Září 2020

Osvojení si základních vědomostí k danému tématu. Požadavky bezpečnosti.

17. Září 2020

Cílem tohoto kurzu je podat ucelený přehled k této oblasti.

23. Září 2020

Praktické využití emoční inteligence, rozvoj osobnosti, emoční inteligence a motivace.

24. Září 2020

Jak správně s účinně vyjednávat a vést obchodní jednání.

29. Září 2020

Cílem kurzu je orientace a základní tvorba webu, požadavky, optimalizace...

30. Září 2020

Kurz dle sylabů mezinárodního standardu ECDL "Prezentace" zakončený zkouškou ECDL.

30. Září 2020

Osvojení si základních pravidel projektového řízení jako je zdůvodnění projektu, dané jasné role a odpovědnost, umožnění lidem samostatně jednat, jasné stanovení hranic a kompetencí.

Říjen 2020
01. Říjen 2020

Úvod do digitálního marketingu, optimalizace pro vyhledávače, ppc reklama ve vyhledávači, e-mail marketing, display marketing, marketing na sociálních sítích, mobilní marketing, analytika, strategie a plánování.