Členství v OHK Přerov

Seznam členů

Společnost Progress OK a.s. je zaměřena na dodávky ocelových konstrukcí a uplatňuje se ve všech oborech investiční činnosti. Motto společnosti: Přetváříme ocel do podoby, která slouží lidem. Kvalita našich výrobků stojí na pevných základech. Jsou to pokrokové výrobní metody, mnohaleté zkušenosti a odborná erudice našich pracovníků.

Přejít na web.

Obchodní aliance JAVOR je sdružení především maloobchodních prodejen s potravinami, pro které jsou prostřednictvím společnosti ProVektor, spol. s r.o. zajišťovány výhodné obchodní podmínky se smluvními dodavateli a marketingová podpora prodeje.

Přejít na web.

Komplexní řešení při výstavbě a rekonstrukci malých, středních a velkých energetických zdrojů v oblasti teplárenství, průmyslových podniků a výtopen.

Přejít na web.

Zajišťuje výrobu, montáže, opravy, servis, projekční a poradenské práce v energetice.

Přejít na web.

Společnost PSP Engineering a.s. se zabývá dodávkami strojů a zařízení, technologických linek a investičních celků pro výrobu cementu, vápna, zpracování rud, lomového kamene, písku, štěrkopísku, uhlí a dalších materiálů, aplikací vybraných technologií v energetice a chemickém průmyslu.

Přejít na web.

Společnost PSP Pohony a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem průmyslových převodovek, spojek, brzd a dalších komponent pro různé aplikace. Disponuje vlastním technologickým a vývojovým oddělením.

Přejít na web.

Experti na řízení rizik v oblasti pojištění služeb, podnikatelů, živnostníků, průmyslových firem, měst, obcí a profesního pojištění kdekoliv na světě.

Přejít na web.

Firma RESTA se zabývá vývojem a výrobou zařízení pro drcení a třídění stavebních odpadů i přírodních materiálů: mobilní drtiče, mobilní třídiče, linky pro zpracování pro recyklaci stavebních odpadů, drcení a třídění přírodních materiálů, recyklace stavebních odpadů atd..

Přejít na web.

Firma RESTA EKO s.r.o. poskytuje profesionální služby v oblasti demolic, recyklace, uložení stavebních odpadů a bioodpadů, kompostování a stavebních prací.

Přejít na web.

Účetní a daňová kancelář - více než 30 let zkušeností, vedení účetnictví, daňového poradenství, ekonomické poradenství, kompletní zpracování mezd, kurzy, školení, lektorská činnost.

Přejít na web.