04. Říjen 2024

Kvalitní komunikace – pracovní nástroj, bez kterého se neobejdete

Kurz Kvalitní komunikace nabízí neocenitelné příležitosti ke zlepšení Vašich komunikačních dovedností v různých oblastech. Bez ohledu na to, zda jste manažer, obchodník či zaměstnanec, efektivní komunikace je klíčem k úspěchu. Nechte se inspirovat a přidejte se k nám na kurzu, kde vám pomůžeme nejen dosáhnout Vašich komunikačních cílů, ale také poskytneme nástroje a techniky, jak si lépe spravovat čas a stanovovat si priority.

Obsazeno 1/12 Rezervace


Cílem kurzu je nejen zlepšení osobní a profesionální komunikace, ale také posílení sebeřízení a získání kontroly nad vlastním časem. Vedení kurzu systémem postupného "nabalování" výrazně eliminuje trému a stres účastníků. 

Kurz bude probíhat prezenční formou - celkem 5 dnů


Kurz je určen všem pracovníkům na různých pracovních pozicích napříč obory. V rámci kurzu si osvojíte umění komunikovat na profesionální úrovni. Nedílnou součástí kurzu budou také praktické nácviky a videotréninky. 


Termíny konání: 

1. školicí den - 04.10.2024

2. školicí den - 18.10.2024

3. školicí den - 08.11.2024

4. školicí den - 22.11.2024
5. školicí den - 06.12.2024


Rozsah seminářů: 8 hod

Místo konání: školicí místnost OHK Přerov, Gen. Štefánika 8, 750 02  Přerov


Lektor školení:  Radek Holík, MBA - již 20 let působí jako spolutvůrce, lektor a kouč profesionální a profesní komunikace. Upřednostňuje srozumitelnost výkladu, soulad s praxí, praktický výcvik, motivační a osobní přístup.  


Obsahová náplň

Kurz komunikace je rozdělen do pěti oblastí. Účastníci kurzu výrazně posílí znalosti a dovednosti v oblasti osobní a profesionální komunikace a osobního vystupování. Získají znalosti a dovednosti, jak zvýšit osobní produktivitu a získat kontrolu nad vlastním časem.

 • Vnitrofiremní komunikace
 • Osobní komunikace a asertivita
 • Komunikace v týmu
 • Telefonní a e-mailová komunikace 
 • Sebeřízení a priority1. den - Vnitrofiremní komunikace

Datum konání: 04.10.2024
Čas: 8:00 - 15:30 hod

Místo: školicí místnost OHK Přerov, gen. Štefánika 8, 750 02 Přerov


Obsah:

 • Pravidla komunikace v hierarchii – nadřízený/podřízený
 • Komunikační toky – správný přenos informací
 • Komunikační fakta a jejich využití v praxi
 • Komunikační hrozby  - předcházení / odstranění
 • Nastavení komunikačních pravidel a úrovně
 • Přímá řeč – stručně, jasně bez emocí
 • Využití silných slov a formulací
 • Způsoby sdělování informací 
 • Aktivní naslouchání – příjem informací
 • Argumentace  - zvládání námitek
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Praktický nácvik

2. den - Osobní komunikace a asertivita

Datum konání: 18.10.2024
Čas: 8:00 - 15:30 hod

Místo: školicí místnost OHK Přerov, gen. Štefánika 8, 750 02 Přerov


Obsah:

 • Osobní předpoklady a kompetence
 • Umění informovat
 • Umění přesvědčit
 • Potlačení trémy
 • Časté chyby v osobní komunikaci
 • Získání respektu a pozornosti
 • Komunikační soulad – řeč těla
 • Zvládání náročný situací
 • Podpůrné prezentační prostředky 
 • Pravidla diskuse 
 • Video-trénink, zpětná vazba

3. den - Komunikace v týmu

Datum konání: 08.11.2024
Čas: 8:00 - 15:30 hod

Místo: školicí místnost OHK Přerov, gen. Štefánika 8, 750 02 Přerov


Obsah:

 • Pravidla týmové komunikace
 • Vlastní předpoklady a dovednosti
 • Plánování – stanovení a prezentace cílů
 • Rozdělení práce – spolupráce a důvěra
 • Osobní příklad a etický kodex 
 • Vhodné styly řízení v praxi
 • Zásady efektivní porady
 • Zadávání úkolů, delegování, kontrola
 • Umění motivace
 • Předcházení konfliktům
 • Zásady diskuse
 • Zvládání náročných situací
 • Praktický nácvik

4. den - Telefonní a e-mailová komunikace

Datum konání: 22.11.2024
Čas: 8:00 - 15:30 hod

Místo: školicí místnost OHK Přerov, gen. Štefánika 8, 750 02 Přerov


Obsah:

 • Pravidla telefonní a e-mailové komunikace
 • Definice a odstranění negativních vlivů
 • Příprava na telefonní a emailovou komunikaci
 • Komunikační specifika a zásady 
 • Komunikační techniky v praxi
 • Krizová komunikace
 • Praktický nácvik

5. den - Sebeřízení a priority

Datum konání: 06.12.2024
Čas: 8:00 - 15:30 hod

Místo: školicí místnost OHK Přerov, gen. Štefánika 8, 750 02 Přerov


Obsah:

 • Osobní přístup 
 • Pravidla sebeřízení 
 • Analýza osobního využití času
 • Formulování priorit
 • Plánování a sdělování úkolů a cílů
 • Identifikace a odstranění časových ztrát
 • Paretovo pravidlo v praxi 20 : 80
 • Prevence syndromu vyhoření 
 • Metody pro získání kontroly nad vlastním časem
 • Motivace a sebemotivace
 • Změna a její prosazení
 • Návyky vedoucí k úspěchu


CENA pro ČLENY OHK Přerov zapojené v projektu:          0 Kč (v rámci podpory de minimis v projektu)

CENA pro ČLENY OHK Přerov bez účasti v projektu: 6.250 Kč

CENA pro NEČLENY OHK Přerov:    12.500,- Kč


Pokud nejste členy OHK Přerov a máte zájem o bezplatnou účast na našich vzdělávacích akcích, obraťte se na nás. V rámci podpory de minimis mohou členské firmy pro své zaměstnance bezplatně využívat všechna školení, která realizujeme v PROJEKTU Vzdělávání zaměstnanců členských firem.


Pro více informací, prosím, kontaktujte manažera projektu
:

Iveta Klimešová

tel: 724 068 583
email: klimesova@hkprerov.cz