10. 10. 2023

Petr Paksi, spolumajitel členské firmy JAP FUTURE s.r.o., manažerem roku 2022

Ve středu 20. září 2023 se uskutečnil jubilejní 30. ročník celorepublikové soutěže MANAŽER ROKU, která veřejnosti představila TOP manažery, lídry a vedoucí pracovníky roku 2022. Uznávaná soutěž MANAŽER ROKU, kterou pořádá Česká manažerská asociace již tři desetiletí, vyhledává nejlepší manažery, lídry a podnikatele, kteří dosahují výjimečných výsledků ve svých oborech, podporují růst a rozvoj firem a vytvářejí inspirující pracovní prostředí pro své kolegy. 

Vítězem v kategorii Manažer malého a středního podniku se stal Petr Paksi, ředitel a většinový spolumajitel naší členské firmy JAP FUTURE s.r.o. se sídlem v Přerově. 

K získání tohoto ocenění gratulujeme a přinášíme medailonek s panem Petrem Paksim.


Petr Paksi – Život není o čekání, až přijde bouřka, je o tom naučit se tančit v dešti

Dokonalost není perfekcionismus, ani setrvalý stav ideálu, bezbřehé harmonie a perfektní utopie. Je to pomyslná meta, k níž směřujeme a nemusíme k ní dojít. Je pravděpodobné, že k ní, v její absolutní podobě, nedojdeme. To však neznamená, že bychom o dokonalost neměli usilovat…

Petr Paksi je většinový spoluvlastník firmy JAP FUTURE, která má v současné době obrat na úrovni 400 mil. Kč a firma exportuje své zboží do 55 zemí světa. EBITDA každoročně roste, odhad pro letošní rok je kolem 50 mil. Kč. Roční investice do budov a strojů atakují hranici 70 mil. Kč. Firma postupně rozšiřuje svoje výrobkové portfolio.

Tato sice suchá, ale o to obdivuhodnější řeč čísel, představuje aktuální ekonomickou kondici firmy. Petr Paksi nastoupil do firmy JAP v roce 2003, a když si nastudoval rozvahu a výsledovku, pochopil, že je před ním velká výzva. Obrat atakoval sotva třicetimilionovou hranici, působnost se omezovala na lokální klientelu, do výrobního zařízení se neinvestovalo.

Petr jako bývalý vrcholový sportovec, hokejista, si uvědomoval, na čem závisí úspěch. Ten se nedostaví bez vlastního mimořádného nasazení, bez vize a věrohodné dlouhodobé strategie, bez zdravé míry rizika a týmové spolupráce. Jak sám říká: „Firemní výsledky jsou důležité, ale vždycky jsem se snažil najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, mezi fyzickou a duševní oblastí, mezi hmotným a nehmotným. Chtěl jsem se v budoucnu vyhnout lamentacím typu, kdybych to byl býval věděl, tak bych to udělal jinak a jsem si jist, že to je správná cesta“.

Z pozice obchodního ředitele se mu podařilo během jednoho roku zvýšit obrat o 83 %. Pozorný čtenář může namítnout, že je to sice hezké číslo, ale základna není až tak vysoká. Budiž. Petr případné diskuzi na toto téma předešel každoročním růstem obratu, a to až na dnešní úroveň 400 mil. Kč. Mezi léty 2003 až 2023 se toho v Petrově příběhu událo hodně, tak připomeneme jen to nejdůležitější.

Nástup do firmy v roce 2003 na pozici obchodního ředitele už byl zmíněn. Po sedmi letech převzal funkci výkonného ředitele od tehdejšího vlastníka firmy. Po dalších osmi letech, tedy v roce 2018 se Petr Paksi stává většinovým vlastníkem firmy JAP FUTURE a začíná uvádět plně v život svoje podnikatelské vize se zapojením inspirace, kreativity a integrity.

Nešetří sebe ani ostatní. Neustále rozvíjí vlastní způsobilost vést firmu i ostatní a být připraven zvládat změny. Neváhá přitom vyhledávat znalosti a zkušenosti úspěšných firem a naopak zkušenosti, pokud je o ně zájem, předávat dál. Uvědomuje si synergii vlastních schopností s talenty a silnými stránkami kolegů, takže se nebojí delegovat pravomoci a preferuje úzkou spolupráci v rámci firemního kolektivu.

Sám nijak neskrývá, že cesta vzhůru nebyla lemována jen úspěchy, které ho samozřejmě těší. Neúspěchy, které ho potkaly nikdy nevnímal jako osobní prohru. Naopak. Staly se pro něj jednak zdrojem poučení a jednak motivátorem ke zlepšení. Vedle zodpovědnosti za firmu nezapomíná ani na zodpovědnost za region, ve kterém působí a také na pomoc bližním v různých oblastech života.

Co se týče vývoje výrobkového portfolia, tak základní produkty stahovací půdní schody, stavební pouzdra pro zasouvací dveře, zábradlí a schodiště postupně doplnily designové programy akceptující moderní architektonické trendy. Jedná se o ucelený dveřní systém zahrnující otočné a posuvné dveře MASTER, IDEA a CLEVER, skryté zárubně a posuvné systémy.

Aktuální výrobkové portfolio diverzifikuje rizika, zejména ta, která vyplývají z volatility stavebnictví, a navíc designové dveřní systémy, které vytvořily nový tržní segment, výrazně povzbudily zahraniční obchod. Silný dojem udělaly například na dva největší dubajské developery, kteří od JAP FUTURE začali nakupovat do prestižních projektů na ostrově Palma a Marina2 a otevírají společný showroom na hlavní ulici Sheikh Zayed Road v Dubaji.

Navíc minulý rok JAP FUTURE představila novinku, vchodový systém LIBERTY, který je evropským unikátem. Petr Paksi k tomu dodává: „LIBERTY sjednocuje a kultivuje důležité funkce spojené s vchodem do domu s elegancí sobě vlastní. Cílem bylo klientům zpříjemnit jejich bydlení, usnadnit jejich každodenní život a spojit prvky vchodového systému do jednotného designu“. Potvrzením těchto slov je i ocenění z loňského veletrhu For Arch, kde produkt získal ocenění Grand Prix za nejlepší výrobek.

Petr Paksi se vždy radši dívá do budoucna a pohrává si s vizemi. Proč? Tady je jeho reakce: „Minulost a přítomnost je pro mě zdroj ponaučení, inspirace, sebereflexe. Budoucnost je to, co mohu aktivně spoluvytvářet, být tzv. u toho. Sleduji světové trendy v našem oboru a hledám cesty, jak s těmito trendy u nás pracovat, a dokonce je vylepšovat. Neváhám využívat tržních příležitostí, které jiní nevidí nebo nechtějí vidět. Firma se za poslední roky stala leadrem v oblasti „Dveřních systémů“ a jsem si jist, že se stane v brzké době leadrem v dalším segmentu, kterým je „Vchodový systém“.

A nakonec upřesňuje svoje nejbližší plány: „Naplňuje mě spoluvytváření nových produktů, které jsou v dobách dobrých i zlých pro firmu stěžejní a jsou zárukou udržitelného rozvoje. Nových produktů, které lidem svojí kvalitou, designem a dalšími užitnými hodnotami zlepšují kvalitu života. Vím, že při této svým způsobem vizionářské činnosti se mohu opřít nejen o sebe a rodinu, ale také o své kolegy v managementu i ve výrobě“.

PaedDr. Petr Paksi, DBA

« Zpět na přehled novinek