7. 12. 2020

Paušální daň 2021: Finanční správa začíná přijímat oznámení o vstupu k paušální dani

Finanční správa spustila v pondělí 7. prosince 2020 příjem oznámení o vstupu do paušálního režimu daně. K paušální dani se mohou přihlásit živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ, kteří jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 mil. Kč. Termín podání oznámení je do pondělí 11. ledna 2021. 

Koncept paušální daně

Osoby samostatně výdělečně činné s ročním tržbou do jednoho milionu korun mohou mít od roku 2021 méně administrativních a daňových starostí, pokud si dobrovolně zvolí měsíční platbu paušální daně ve výši 5 469 Kč. Paušální daň navrhla Hospodářská komora před čtyřmi lety na svém celorepublikovém sněmu. Po několika jednáních koncept převzaly také ODS a hnutí ANO do svých volebních programů.

Živnostníci tak nebudou muset podávat tři různé formuláře – daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny. Zároveň jim odpadne povinnost komunikovat se třemi institucemi a posílat peníze na tři různé účty v různých lhůtách. Ministerstvo financí odhaduje, že by se do paušální režimu mohlo přihlásit 140 tisíc lidí, kteří neuplatňují bonus na děti, slevu na manželku a další bonusy.

Jak vstoupit do režimu paušální daně

Formulář oznámení je možný vyplnit ručně (tzv. formulář pro tisk) nebo online v interaktivní aplikaci Finanční správy. Vyplněný formulář je následně potřeba nejpozději do pondělí 11. ledna odevzdat místně příslušnému finančnímu úřadu. Učinit tak lze přes datovou schránku, poštou, na podatelně finančního úřadu či do sběrného boxu umístěného na územním pracovišti.

„Spuštěním paušální daně od ledna 2021 plníme náš slib zjednodušovat živnostníkům jejich podnikání. Přinese jim zejména významnou úlevu od byrokracie a papírování, některým i finanční úsporu. Na jednoduchém formuláři se do 11. ledna přihlásíte na finančním úřadu a nic dál už neřešíte. Žádná daňová přiznání, přehledy pojistného ani komunikace se třemi různými úřady najednou. Jedinou platbou ve výši 5 469 Kč měsíčně vše vyřešíte a máte splněno,“ říká k paušální dani ministryně financí Alena Schillerová a dodává: „Mnoha živnostníkům přinese paušální daň i větší jistotu v podobě budoucího starobního důchodu, neboť v současné době odvádí na sociálním pojistném pouze zákonné minimum. Nově si budou v rámci pravidelné paušální zálohy přispívat vyšší částkou na sociální pojištění o 15 %.“

O paušální daň se nežádá, pouze se oznamuje přistoupení do paušálního režimu

Finanční úřad proto oznámení nijak neschvaluje a není ani potřeba nic dokládat. „Pokud správce daně zjistí, že poplatník nesplňuje podmínky, například že je plátcem DPH, žadatele o tom vyrozumí. Splnění ne všech podmínek však můžeme v danou chvíli ověřit, třeba v lednu nemáme kompletní údaje o výši příjmů žadatele za předchozí rok. Posouzení splnění podmínek pro vstup je tedy především na uvážení každého živnostníka,“ vysvětluje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová a dodává: „V případě, že své příjmy za daný rok žadatel špatně odhadne a přesáhne nastavený strop jednoho milionu, musí být připraven podat standardně daňové přiznání k dani z příjmů a přehledy k povinným pojistným.“


Měsíční záloha v rámci paušální daně činí pro příští rok 5 469 Kč. V částce je započteno:

Ročně to znamená celkový paušální odvod ve výši 65 628 Kč.


Kdy se daň platí:

Měsíční záloha musí být zaplacena vždy nejpozději do 20. dne daného kalendářního měsíce. Výjimkou je lednová záloha v roce 2021, která bude splatná do 22. února 2021. Paušální daň je možné si i předplatit, třeba i na celý rok dopředu. Postupně se pak bude zaplacená částka započítávat na zálohy za jednotlivé měsíce. Zálohy paušální daně budou odváděny na účet jednotlivých finančních úřadů s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu, kódem banky 0710 (ČNB) a názvem „Paušální daň a paušální veřejná pojistná“.


Formulář interaktivního oznámení o vstupu do paušálního režimu naleznete ZDE.

Formulář oznámení o vstupu do paušálního režimu pro tisk naleznete ZDE.

Zdroj: MF ČR

« Zpět na přehled novinek