1. 9. 2020

OP PIK: Vyhlášena Výzva VIII programu podpory Inovace

V úterý 1. září 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VIII programu podpory INOVACE. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 1,5 mld. Kč. Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Kdo může žádat (příjemci podpory):

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Míra podpory:

Specifika a omezení:

Plný text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na stránkách Agentury pro podnikání a inovace i na webu MPO.

Zdroj: BusinessInfo

« Zpět na přehled novinek