11. Duben 2024

Setkání podnikatelů - Shromáždění delegátů OHK Přerov

Vážení členové, dovolujeme si Vás pozvat na jednání shromáždění členů OHK Přerov, které se uskuteční dne 11.04.2024 v Hotelu Jana v Přerově. Setkání bude také příležitostí pro diskusi nad aktuálními tématy, sdílení zkušeností či navázání nových kontaktů.

Obsazeno 41/60 Rezervace

Shromáždění delegátů OHK Přerov

  

Termín konání: 11.04.2024 od 16.00 do 19.00 hod

Místo konání: LH Hotel Jana, Koliby 2, Přerov, kongresový sál


  Vážení členové,

  dovolujeme si Vás pozvat na tradiční setkání podnikatelů - členů OHK Přerov.

  V rámci oficiální části bude na programu jednání projednání a schválení Výroční zprávy OHK Přerov a volba orgánů OHK Přerov. Setkání bude dále pokračovat networkingovým setkáním členů s rautem, které bude příležitostí k pokračování neformální diskuse nad aktuálními tématy, sdílení zkušeností a navázání nových kontaktů. 


  Program jednání: 

  1. Zahájení, přivítání delegátů a hostů
  2. Představení nových členů OHK Přerov
  3. Jednání Shromáždění delegátů OHK Přerov
  4. Networkingové setkání členů, neformální pokračování diskuse, raut

  Kompletní program jednání je k dispozici v pozvánce níže.


  Výroční zpráva OHK Přerov za rok 2023 je k dispozici ke stažení na našem webu 


  Shromáždění delegátů je určeno pro majitele společností, statutární zástupce a ředitele společností. 


  Dovoluji si Vás požádat o potvrzení účasti statutárního zástupce Vaší společnosti nejpozději do 10.04.2024 na e-mail: hkprerov@hkprerov.cz nebo vyplněním rezervace na webu - viz výše. 


  V případě, že se nemůžete zúčastnit shromáždění, dovoluji si Vás požádat o delegování Vašeho hlasu na osobu, která bude na shromáždění přítomna – viz plná moc níže.


  Těšíme se na setkání v Vámi.


  Jaroslav Vlček

  předseda OHK Přerov  Dle volebního řádu OHK Přerov předkládáme seznam kandidátů pro volbu orgánů OHK Přerov: 

  Do funkce předsedy OHK Přerov: p. Jaroslav Vlček

  Do funkce místopředsedy představenstva:

  Ing. Tomáš Boráň

  Ing. Miroslava Mohylová

  p. Milan Sivera

  Do funkce člena představenstva:

  p. Vladimír Antl

  Ing. Zdeněk Kobert

  Ing. Josef Kozák

  Ing. Václav Stodůlka   

  PhDr. Hana Vyhlídalová

  Do funkce člena Dozorčí rady: 

  Ing. Radim Klečka

  Ing. Leo Kolečkář

  Ing. Martin Kovář
  Pro více informací, prosím, kontaktujte ředitelku OHK Přerov: 

  Ing. Andrea Hošťálková

  tel. 725 448 800

  email: hostalkova@hkprerov.cz

  Soubory ke stažení:

  Pozvánka Shromáždění delegátů - 11.4.2024.pdf (2.5 MB)
  Plná moc_statutární zástupce 2024.docx (83.63 kB)