23. Leden 2024

Praktické uplatňování DPH a aktuální změny

V souvislosti se změnou legislativy jsme pro Vás připravili seminář se zaměřením na Praktické uplatňování DPH a aktuální změny pod odborným vedením Ing. Dagmar Fitříkové, která se specializuje na oblast DPH a má mnohaletou praxi v této oblasti.

Obsazeno 15/30 Rezervace

Datum konání 23.01.2023

Čas: 9:00 - 13:00 hod

 

Místo: Školicí místnost OHK Přerov, gen. Štefánika 8, Přerov

ZaměřeníProblematika uplatňování DPH

Typ: jednodenní seminář

 

Organizátor: Okresní hospodářská komora Přerov

Lektor školení: Ing. Dagmar Fitříková, podniká jako daňový poradce se specializací na daň z přidané hodnoty s mnohaletou praxí ve státní správě na úseku DPH. V současné době působí v poradenské firmě ABC Taxes, s.r.o. v Ostravě a věnuje se lektorské a publikační činnosti zaměřené na problematiku DPH.


Seminář je určen pro účetní, personalisty.


Program semináře:

 • Změny v oblasti DPH v roce 2023 – shrnutí změn, ke kterým došlo v roce 2023, informace GFŘ
 • Změny pro rok 2024 – přehled změn planých od 1. 1. 2024
 • Změny v oblasti DPH ve vazně na nový stavební zákon – změny ve vymezení staveb bydlení, sazby DPH
 • Omezení možnosti uplatnění nároku na odpočet daně – změny postihující osobní automobily, praktické příklady   
 • Sazby DPH v roce 2024 a související problematika 
 • Osvobození od daně – dodání a půjčování knih, priorita uplatnění osvobození
 • Vznik povinnosti přiznat daň – změna ve stanovení DUZP ve vazbě na novelu energetického zákona; postup při vyúčtování záloh na dodávky energií
 • Kontrolní hlášení – změny pro rok 2023, párování vybraných obchodních případů v kontrolním hlášení, upozornění na časté chyby
 • Závěr roku 2023/začátek roku 2024 – sestavení DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2023, specifické postupy a jejich dopad do roku 2024.
 • Aktuální problematika – odpovědi na časté dotazy z praxe plátců
 • Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

Účastnický poplatek: 

člen OHK Přerov: 1 000 Kč

nečlen OHK Přerov: 2 000 Kč 


Bližší informace:

Iveta Klimešová

tel: 724 068 583
email: klimesova@hkprerov.cz