05. Červen 2024

Pracovní snídaně na polygonu Střední školy elektrotechnické na téma podpory technických profesí

Pojďte se potkat a společně diskutovat nad podporou technických oborů a motivací studentů ke studiu na odborných a technických školách. Akce se uskuteční na unikátním polygonu Střední školy elektrotechnické, kde probíhá praktický výcvik elektrikářů, pod záštitou primátora města Přerova Ing. Petra Vrány.

Obsazeno 11/20 Rezervace

Pracovní snídaně podnikatelů na téma podpory technických profesí pod záštitou primátora města Přerova Ing. Petra Vrány 

  

Termín konání: 05.06.2024 od 8,30 hod do 11,00 hod (prezence od 8,15 hod)

Místo konání: Odloučené pracoviště Střední školy elektrotechnické, Osmek 47, Přerov (areál Střední školy zemědělské) 


Program: 

  1. Úvodní slovo primátora města Přerova Ing. Petra Vrány
  2. Představení účastníků v jedné minutě 
  3. Představení Střední školy elektrotechnické, vyučovaných oborů a spolupráce se zaměstnavateli
  4. Prohlídka polygonu, zhlédnutí odborného výcviku elektrikářů a práce mistra s žáky 
  5. Diskuse a sdílení dobré praxe účastníků

Pojďte se potkat a společně diskutovat!


Akce je určena pro majitele společností, statutární zástupce, ředitele a personalisty. 


Účastnický poplatek: 

  • člen OHK Přerov zdarma
  • nečlen OHK Přerov (v případě účasti na 1. akci OHK Přerov): zdarma
  • nečlen OHK Přerov (při opakované účasti): 500 Kč 

Kapacita pracovní snídaně je omezena. 

V případě zájmu, prosím, potvrďte svou účast prostřednictvím REZERVACE viz výše nebo zasláním přihlášky na e-mail: hostalkova@hkprerov.cz,

Termín pro přihlášení: do 03.06.2024


Pro více informací, prosím, kontaktujte ředitelku OHK Přerov: 

Ing. Andrea Hošťálková

tel. 725 448 800

email: hostalkova@hkprerov.cz