18. Září 2024

Novela zákoníku práce 2023 a 2024

Uplynuly první měsíce po účinnosti novely zákoníku práce a vyvstávají první otázky z aplikací do praxe. Seminář bude zaměřen nejen na teorii a vysvětlení právní úpravy, ale bude kladen velký důraz na praktické otázky, které souvisí s novelou a jež činí problémy zaměstnavatelům a personalistům v praxi. Bude dán prostor pro Vaše aktuální dotazy, poznatky, a možnost Vaše problémy případně sdílet s ostatními. Cílem je najít řešení Vašeho problému v souladu s právní úpravou.

Obsazeno 0/10 Rezervace

Termín:                    18. září, začátek v 9:30 hod, prezence od 9:00 hod

Přednášející:            JUDr. Adam Valíček – advokát a specialista na pracovní právo

Místo konání:          školící místnost OHK Kroměříž, Velehradská 625/4, Kroměříž


OSNOVA SEMINÁŘE:


AKTUÁLNÍ PROBLÉMY

- rozvrhování pracovní doby – může si „dohodář“ rozvrhovat sám směnu?

- evidence pracovní doby u dohodářů, kteří pracují „nahodile“

- rozvrhování směn emailem

- uzavírání pracovněprávní dokumentace emailem či elektronicky

- rozvrhování směn „na poslední chvíli“

- převádění a proplácení dovolené u „dohodářů“

- podmínky vzniku nároku na dovolenou u „dohodářů“

- proplácení nebo čerpání dovolené u řetězení dohod

- souběhy pracovní smlouvy a dohod a nároky na dovolenou a odpočinek

- nutnost písemné dohody při ojedinělém výkonu práce z domova (na dálku) – home office

- co vše by měla obsahovat dohoda o výkonu práce z domova (na dálku) – home office

- jak správně sjednat místo výkonu práce u home office a vazba na cestovní náhrady

a další zajímavé otázky z praxe, jež budou upřesněny v závislosti na vývoji praxe při aplikaci novely.


HOME OFFICE

- provedeme Vás stávající právní úpravou homeoffice

- nastavení home office v praxi

- BOZP

- zadávání práce a evidenci pracovní doby ve vztahu k home office

- rozvrhování směn

- kdo má na home office nárok

- povinnost náhrady nákladů spojených s výkonem práce z domova a jejich výpočet

- náležitosti dohody


DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE, DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPP, DPČ)

- práce na DPP a DPČ a její sjednání – jak správně nastavit, náležitosti a rozsah 

- ukončení dohod

- souběh dohody a pracovního poměru

- úprava posuzovaného vyrovnávacího období

- povinnost rozvrhovat směny a jak to v praxi správně nastavit

- vznik nároku na dovolenou – za jakých podmínek a jak se tomu vyhnout

- seznámení se s rozvrhem směn


DORUČOVÁNÍ

- elektronizace – poukázání na aktuální judikaturu

- elektronizace v pracovněprávních vztazích

- uzavírání pracovněprávních dokumentů elektronicky, kdy je nutné mít zaručené podpisy a souhlas s tímto doručováním

- změny ve způsobu doručování

- význam vlastní e-mailové adresy


INFORMAČNÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE PODLE § 37 ZP

- nové povinnosti zaměstnavatele na úseku informování zaměstnance

- lhůty pro informování

- sankce v případě nedoložení informování zaměstnance


KRATŠÍ PRACOVNÍ DOBA

- nárok na kratší pracovní dobu u specifické skupiny zaměstnanců

- obnovení původních podmínek

- forma žádosti a zamítnutí


DALŠÍ DÍLČI BODY

Obsah bude upraven v závislosti na aktuálním legislativním procesu.


CENA pro ČLENY OHK Přerov zapojené do projektu Vzdělávání členských firem OHK:  0 Kč (v rámci podpory de minimis v projektu) 

CENA pro ČLENY OHK Přerov bez účasti v projektu: 1.700 Kč

CENA pro NEČLENY OHK Přerov:  2.100 Kč


Pokud nejste členy OHK Přerov a máte zájem o bezplatnou účast na našich vzdělávacích akcích, obraťte se na nás. V rámci podpory de minimis mohou členské firmy pro své zaměstnance bezplatně využívat všechna školení, která realizujeme v rámci projektů.


Pro více informací, prosím, kontaktujte manažera projektu:

Martin Dýčka

tel: 724 362 488
email: dycka@hkprerov.cz