03. Září 2024

Kulatý stůl "Spolupráce zaměstnavatelů a samosprávy - na příkladu Společenství firem Lanškrounska"

Společenství firem Lanškrounska představuje unikátní příklad úspěšné a udržitelné spolupráce mezi městem a zaměstnavateli, kteří společně cílí na zvyšování úrovně vzdělávání na mateřských, základních a středních školách v regionu Lanškrounska a podporuje rozvoj polytechnického vzdělávání. Cílem této akce je přenos dobré praxe a inspirace v oblasti polytechniky z regionu Lanškrounska. Akce je určena zástupcům samospráv, zaměstnavatelům a dalším pozvaným hostům se zájmem o dané téma.

Obsazeno 1/40 Rezervace

Okresní hospodářská komora Přerov, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Inovační hub Přerov si Vás dovolují pozvat na kulatý stůl 

Spolupráce zaměstnavatelů a samosprávy - na příkladu Společenství firem Lanškrounska


Termín: 3.9.2024
Čas konání:
9:00 - 12:30

Místo konání: IN-HUB Přerov, Bratrská 2, Přerov


Hlavním cílem akce je přenos dobré praxe, načerpání zkušeností a inspirace z regionu Lanškrounska, které čelí podobným výzvám z pohledu vzdělávání a výchovy kvalifikovaných mladých lidí se zájmem o techniku, řemeslo a vědu. Společenství firem Lanškrounska realizuje aktivity na podporu rozvoje technického vzdělávání např. soutěž MICROTELA, jejímž cílem je vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky.


PROGRAM:

  1. Úvodní slovo 
  2. Představení Společenství firem Lanškrounska (vznik, aktéři, předpoklady úspěšného fungování, příklady aktivit, vize do budoucna) RADIM VETCHÝ, starosta města Lanškrouna
  3.  Moderovaná diskuse s cílem sdílení zkušeností a doporučení mezi účastníky (definice společného zájmu, vytvoření vhodné platfomy, udržitelné organizační zajištění a další)

Akce se koná v rámci projektu „Podpora národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“ Svazu průmyslu a dopravy ČR.


ČASOVÝ HARMONOGRAM

09:00 – 09:30 Registrace účastníků

09:30 – 09:40 Zahájení a úvodní slovo

09:40 – 11:10 Představení Společenství firem Lanškrounska + doplňující dotazy

11:10 – 11:25 Přestávka

11:25 – 12:15 Moderovaná diskuse s cílem sdílení zkušeností a doporučení mezi účastníky

12:15 – 12:30 Shrnutí, Závěr


Uzávěrka přihlášek: 23.8.2024Bližší informace:

Ing. Andrea Hošťálková, ředitelka OHK Přerov

e-mail: hostalkova@hkprerov.cz

tel. 725 448 800