Výhody členství


ČLENSTVÍ V OHK PŘEROV

Členství v hospodářské komoře zvyšuje prestiž podnikatele a dává záruku jistoty Vašim obchodním partnerům.

Člen OHK Přerov může využívat dotační projekty OHK Přerov - aktuálně 100 % dotace na vzdělávání zaměstnanců -projekt Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov II. Můžete využít jak otevřených seminářů a školení, tak i firemní vzdělávání na míru v těchto oblastech: 

  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Obecné IT kurzy
  • Technická, opakovací, strojírenská
  • Účetní a právní kurzy
  • Jazykové vzdělávání
  • Svářečské kurzy

Získáte zvýhodněnou cenu pro členy na všechny akce, které během roku pořádáme (vzdělávací akce, semináře a obchodní setkání).

Každý člen OHK Přerov se může zdarma prezentovat na webových stránkách www.hkprerov.cz 

Člen má právo využívat informační servis, který poskytuje Hospodářská komora.

Můžete využívat speciálních nabídek ostatních členů a dalších partnerů určených výhradně pro členy OHK Přerov, jako jsou slevy, vouchery, zvýhodněné ceny atd.


Členstvím v OHK Přerov se automaticky stáváte členem Hospodářské komory ČR.

Získáte slevu 25 % na Právní elektronický systém

Získáte slevu až 20 % na semináře, workshopy, konference a zahraniční podnikatelské mise Hospodářské komory ČR. 

Bude Vám zasílán týdenní elektronický newsletter a měsíčník Komora s přehledem toho nejzajímavějšího z podnikatelského života.

Získáte pravidelný legislativní servis včetně zasílání praktických příruček pro podnikání.

Bude Vám zasílán tiskový monitor, denní přehled zpráv a nejnovějších událostí.

Budete mít možnost zveřejnění vaší akce na webu www.komora.cz zdarma

Získáte profesionální servis při zprostředkování pracovníků ze zahraničí

Získáte možnost podílet se na tvorbě kvalifikací pro vaše stávající i budoucí pracovníky.

Jako člen Hospodářské komory ČR se můžete aktivně zapojit do procesu připomínkování zákonů a vyhlášek a tím ovlivnit podnikatelský život v České republice

Staňte se členem nejsilnějšího podnikatelského uskupení v ČR.

Ke stažení:   PŘIHLÁŠKA K ČLENSTVÍČlenství_grafika.jpg

10 + 1 NEJ O HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČR

Největší počet členů

Máme více jak 16 tisíc členů, respektive 20 tisíc, započítáme-li členy našich kolektivních členů. Naše členská základna stále roste, jen za loňský rok o 10 procent.

Nejširší členská základna

Mezi naše členy patří fyzické i právnické osoby všech velikostí, tedy živnostníci, řemeslníci, mikro, malé, střední i velké nadnárodní firmy. Více než 60% nejúspěšnějších firem, které figurují v žebříčku Czech Top 100, je členem HK ČR.

Nejdostupnější služby v regionech

Podnikatelům je k dispozici 14 krajských a 46 okresních komor, kde mohou využívat našich služeb. Najdete nás v e všech regionech ČR.

Nejširší oborové pokrytí

Komoru tvoří 131 profesních sdružení, která reprezentují všechny podnikatelské oblasti s výjimkou zemědělství.

Paleta poskytovaných služeb

HK ČR poskytuje širokou paletu služeb pro podnikatele a zejména pro exportéry. Služby poskytuje v rámci republikové sítě ve všech regionech ČR.

Nejdostupnější členství

Členství není povinné, ale členský příspěvek má náš člen přístup k řadě unikátních informací, kontaktů a akcí. Získává tím možnost aktivně se zapojit do podoby vznikající legislativy. Členem Komory lze být prostřednictvím regionální komory i profesního sdružení.

Nejširší personální podpora

Podnikatelům je po celé ČR každý den k dispozici 350 pracovníků Komory. Pomohou např. s odborným dotazem i vyplněním formuláře.

Úspěšně ovlivňujeme legislativu v ČR i EU

V procesu připomínkování legislativních (zákony, vyhlášky) i nelegislativních (zprávy, koncepce, akční plány, konzultace) materiálů a nové legislativy EU se zasazujeme ve prospěch podnikatelů o lepší podmínky pro podnikání v ČR i celé EU. Za období od února 2014 do září 2017 HK ČR obdržela k připomínkám 1145 materiálů. V rámci národního mezirezortního připomínkového řízení jsme řešili 937 materiálů, přičemž připomínky jsme uplatnili k 494 materiálům. V rámci EU jsme řešili 208 materiálu, přičemž připomínky jsme uplatnili k 93 z nich. Disponujeme sítí stovek expertů zapojených do 23 odborných sekcí.

Zvyšujeme kvalifikaci zaměstnanců

Prostřednictvím sítě sektorových rad jsme díky našim zapojeným odborníkům vytvořili přes 900 profesních kvalifikací a tím dali příležitost více než 145 tisícům pracovníků ke zvýšení či doplnění potřebné kvalifikace.

Jediná organizace hájící zájmy podnikatelů založená zákonem

Jsme jediným zákonným zástupcem podnikatelů, ukotveným zákonem č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, a to již od roku 1993. Nejsme tedy pouhým zájmovým spolkem ani státem řízenou organizací. Svou činností navazujeme na tradici obchodních komor z roku 1850.