Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov II

Svářečské kurzy

1.   Základní a vyšší kurzy svařování

Název školení

Název

Metoda

Název kurzu / technologie svařování

Skupina materiálů

Max. počet hodin
1 kurzu

Svařování – základní kurzy dle normy ČSN 050705

ZK 111 1.1

111

Svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou

nelegované a nízkolegované oceli

160

ZK 311 1.1

311

Svařování plamenem

160

ZK 135 1.1

135

Svařování v ochranné atmosféře

160

ZK 135 1.1

135

Doplňkový kurz – svařování v ochranné atmosféře

160

ZK 971 31

971

Pájení mědi a ostatních materiálů

měď

160

Kurzy svařování dle požadavků normy ČSN EN ISO
9606-1

Plechy

111

Obalená elektroda

FM 1 - nelegovaná a nízkolegovaná ocel

160

135

Ochranný plyn MAG

160

136

Trubičkový drát MAG

160

Potrubí

111

Obalená elektroda

160

135

Ochranný plyn MAG

160

311

Plamen

160

 

 

2.   Periodická opakovací školení

Název školení

Zk. kus

Metoda

Technologie svařování

Skupina materiálů

Max. počet hodin
1 kurzu

Periodická opakovací školení dle požadavků normy ČSN EN ISO
9606-1

Plechy

111

Obalená elektroda

FM 1 - nelegovaná a nízkolegovaná ocel

40

135

Ochranný plyn MAG

40

141

Netavící se wolframová elektroda WIG (TIG)

40

136

Trubičkový drát MAG

40

Potrubí

111

Obalená elektroda

40

135

Ochranný plyn MAG

40

141

Netavící se wolframová elektroda WIG (TIG)

40

311

Plamen

40