DÍTĚ A PRÁCE

Z analýzy provedené Okresní hospodářskou komorou Přerov mezi firmami v regionu z roku 2016 vyplýval zcela jasně nedostatek pracovní síly. Na druhou stranu matky po rodičovské dovolené se na trhu práce obtížně prosazovaly. Kvůli péči o děti se nemohly vrátit do vícesměnných provozů nebo potřebovaly vlivem nové rodinné situace pracovat na zkrácený úvazek. Na tuto situaci zareagovala OHK Přerov, která spojila síly s organizací DUHA Klub Rodinka a společně zrealizovaly projekt „DÍTĚ A PRÁCE“. Úkolem projektu bylo rodičům dětí do 6 let věku pomoci najít vhodné pracovní uplatnění, aby byli schopni sladit svůj pracovní a rodinný život. 


AKTIVITY PROJEKTU PRO RODIČE:

Z reakcí účastnic projetku:

„Ocenila jsem především možnost dalšího vzdělávání, díky kterému jsem znovu získala motivaci, zvýšila svou sebedůvěru a zorientovala jsem se na trhu práce. Předností projektu bylo, že po celou dobu našeho vzdělávání bylo zajištěno hlídání mého dítěte přímo v místě vzdělávacího kurzu a já jsem se tak mohla bez starostí účastnit aktivit projektu.“ 

"Byla jsem spokojena s kvalitními lektory rekvalifikačního kurzu, a to jak z hlediska odborných znalostí, tak i přizpůsobení kurzu posluchačům. Nově získané znalosti byly pro mě velkým přínosem, jelikož mi umožnily nalézt nové pracovní místo“.


GENDEROVĚ SENSITIVNÍ ANALÝZA

Kromě aktivit pro cílovou skupinu rodičů malých dětí viz. výše, byla během doby realizace projektu zpracována genderově sensitivní analýza zaměřená na problematiku slaďování rodinného a pracovního života v našem regionu.

Ke stažení: Genderově sensitivní analýza.pdf


WEBINÁŘ

V rámci projektu vznikl také webinář, který se zabývá danou problematikou, především pak zaměstnáváním rodičů malých dětí.