Business Point


Okresní hospodářská komora Přerov spolupracuje s ostatními komorami v Olomouckém kraji na realizaci projektu BusinessPoint. Hlavním záměrem projektu je rozvinout již fungující informační a poradenskou činnost, kterou hospodářské komory působící v kraji poskytují všem zájemcům o oblasti podnikání. V tomto ohledu projekt volně navazuje na projekt HKČR z let 2003-2010 s názvem Informační místa pro podnikatele.

logo_businesspoint.jpg

V rámci projektu byla vytvořena informační, konzultační a poradenská síť prostřednictvím hospodářských komor v Olomouckém kraji

Při sídlech jednotlivých komor fungují kontaktní místa projektu, kde zájemci mohou bezplatně získat informace potřebné pro své podnikání – informace jsou poskytovány v případě jednodušších dotazů přímo, v případě složitějších dotazů bude odpověď zpracována odborníky v dané oblasti a zaslána písemně. Přitom bude využito letité zkušenosti hospodářských komor v této oblasti, podpořené i databází znalostí celé sítě Hospodářské komory ČR a jejích oborových informačních míst. Pro zájemce to znamená možnost rychle získat i relativně sofistikované informace pro své podnikání.

O informace může žádat v zásadě kdokoli, cílovou skupinou jsou však prioritně malí a střední podnikatelé a zájemci o podnikání se sídlem na území Olomouckého kraje.