8. 1. 2021

Vláda schválila nové kompenzace firmám na zaměstnance

Pro koho je program určen?

4. ledna schválila vláda Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, s cílem poskytnout finanční podporu podnikatelům, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti (zejména pro restaurační provozy, maloobchodní prodejny a služby), čímž došlo k poklesu tržeb.

Podpora je určena pro podnikatele (fyzické nebo právnické osoby), kteří vykonávají podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona a mají zaměstnance nebo mají spolupracující OSVČ.


Na co lze kompenzace použít?

Podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.


Výše podpory

Podpora bude ve výši max. 400 Kč za každého zaměstnance a den, po který byla činnost na základě vládních opatření omezena. Počet uznaných dnů pro stanovení výše podpory je následující:


Modelové příklady

Majitel restaurace se 4 zaměstnanci na plný úvazek a 2 zaměstnanci na poloviční úvazek si může zažádat o 148 000 Kč (tj. 400 Kč krát 5 přepočtených zaměstnanců krát uznaných 74 dní).

Kadeřnice, která zaměstnává kolegyni, si může zažádat o 24 400 Kč (tj. 400 Kč krát 1 zaměstnanec krát uznaných 61 dní).


Žádosti

Program bude administrovat MPO, žádosti se budou podávat přes Agendový informační systém (AIS) MPO.
Podpora v rámci první výzvy vyhlášené 15. ledna 2021 se bude vztahovat na období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021.

Žádosti o kompenzace budou podnikatelé moci podávat na stránkách MPO od 15. ledna. Podrobně ZDE

« Zpět na přehled novinek