10. 12. 2018

Technologie – Výzva IX

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie.

Specifika a omezení:

Systém sběru žádostí:

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 11. 3. 2019 (10:00:00 hod.) do 13. 6. 2019 (10:00:00 hod.).

Více informací na webových stránkách: https://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-ix/


« Zpět na přehled novinek