12. 12. 2018

SOLVIT pomáhá podnikatelům rychle a efektivně. Málokdo to ale ví

Systém SOLVIT je neformální a bezplatná služba fungující na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (MPO), která pomáhá českým, ale i obecně evropským občanům a podnikatelům, pokud došlo k porušení evropského práva na vnitřním trhu EU. Může jít například o situace, kdy má český občan nebo podnikatel problém s úřady v jiném členském státě. Velmi často se jedná o problémy související se sociálním zabezpečením či uznáváním odborných kvalifikací.

Základem je spolupráce členských zemí a také Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Solvit má řešit především daňové otázky či problémy spojené se vzájemným uznáváním zboží. Typicky je to příklad podnikatele, který by chtěl rozšířit svůj obchodní dosah a prodávat svůj výrobek i v jiných členských státech.

I přesto, že na vnitřním trhu existuje zásada vzájemného uznávání zboží, tak například orgány některého členského státu nechtějí povolit prodej tohoto výrobku na svém území a požadují dodatečné otestování výrobku. Takový požadavek odporuje pravidlům volnému pohybu zboží.

Aby mohl být případ řešen prostřednictvím sítě SOLVIT, je třeba, aby splňoval tři základní požadavky. Zaprvé musí existovat nějaký přeshraniční prvek. Tedy není možné řešit situace, které se týkají pouze jednoho státu, ale případ musí mít přesah do alespoň dvou členských zemí (případně Islandu, Lichtenštejnska či Norska). Dále to musí být situace, kdy má občan nebo podnikatel problém s orgánem veřejné správy, například s daňovým úřadem nebo úřadem práce. SOLVIT tedy nemůže řešit spory vzniklé mezi dvěma podnikateli. A v poslední řadě, pokud již bylo zahájeno soudní řízení, SOLVIT nemá pravomoc do tohoto soudního sporu zasahovat.

Služba SOLVIT je bezplatná a založená především na spolupráci mezi jednotlivými SOLVIT centry z členských států.

Pokud chtěji podnikatelé SOLVIT využít mohou svůj problém či žádost zaslat prostřednictvím online formuláře do databáze nebo  mohou využít emaile  solvit@mpo.cz, na telefonním čísle 224 221 701 nebo napsat na pražskou adresu. MPO sídlí v ulici Politických vězňů.

Více informací o systému SOLVIT můžete najít také na webu BUSINESSINFO.

« Zpět na přehled novinek