5. 4. 2019

Program MARKETING

„Ve třech realizovaných výzvách programu Marketing získalo podporu 645 projektů ve výši 799 milionů korun, proplaceny byly již projekty za 318 milionů korun. V případě firem, které využily podpory z tohoto programu, evidujeme rychlejší nárůst exportu či řadu pozitivních vedlejších efektů jako např. zvýšení tlaku na kvalifikaci zaměstnanců či konfrontace se zahraničním know-how,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace, která operační program administruje a pomáhá podnikatelům s procesem žádosti o dotace.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org

« Zpět na přehled novinek