31. 3. 2020

Přímá podpora 25 tisíc Kč pro OSVČ

Vláda dnes 31.3.2020 schválila příspěvek 25 tisíc korun pro OSVČ, které mají ztížené podnikání kvůli pandemii koronaviru.  
Příspěvek bude poskytován OSVČ, které podnikají jak na hlavní, tak i na vedlejší činnost.

Program bude administrován finanční správou a jeho cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti, jejíž formulář finanční správa zveřejní do 3. dubna 2020. Žádost bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na který má být částka odeslána.

Žádosti budou přijímány poštou, prostřednictvím datové schránky, podatelen a sběrných boxů umístěných před finančními úřady.

Finanční správa začne přijímat a vyřizovat žádosti hned poté, co bude dovršen legislativní proces. Ministerstvo financí předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v průběhu příštího týdne, tedy nejpozději do 12. dubna.

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055 

« Zpět na přehled novinek