23. 11. 2018

Podniky, které neplní informační povinnost, nedosáhnou na dotace


Z dosavadního průběhu příjmu žádostí v OPPIK je patrné, že v této oblasti dochází k vysoké chybovosti. Žadatelé nemají v době podání žádosti zveřejněny potřebné dokumenty ve sbírce listin a nejsou zapsáni v registru skutečných majitelů. Nesplnění těchto povinností následně vede k zamítnutí žádosti.

Dovolujeme si proto upozornit žadatele, aby při podávání žádostí o dotace těmto povinnostem věnovali pozornost a zajistili jejich splnění v souladu s textem příslušné Výzvy ještě před podáním žádosti o podporu.

« Zpět na přehled novinek