29. 4. 2020

Nabídka mimořádného moratoria v souladu s insolvenčním zákonem pro členy OHK Přerov

Členské firmy OHK Přerov mohou využít novou právní úpravu o mimořádném moratoriu v případě hrozící platební neschopnosti či předlužení. Jedná se o značně jednodušší úpravu, než byla dosud, za účelem ochrany před věřiteli a stabilizace cash-flow. 

Bude velmi záležet na cíli mimořádného moratoria, zda pouze na období 3 měsíců, o kterém rozhodne pouze soud zejména z hlediska formální správnosti, či bude pak dále zapotřebí žádat o souhlas nadpoloviční většiny věřitelů o prodloužení o další 3 měsíce nebo zda následně bude pro dlužníka výhodnější navrhnout rovnou reorganizaci, jakožto nelikvidační způsob řešení úpadku, či se navrátit do původního stavu před moratoriem. 

Ing. René Skýpala, který je členem OHK Přerov, připravuje ve spolupráci s insolvenční správkyní JUDr. Ing. Danielou Majzlíkovou, LL.M. návrh na mimořádné moratorium pro své klienty. 

Kontakt: 

Ing. René Skýpala, LL.M. - poradenská kancelář
Pobočka: Kramářova 1243/23, CZ-750 02 Přerov
Tel: +420 728 448 689
E-mail: rene.skypala@zname-reseni.cz
http://www.zname-reseni.cz/  


« Zpět na přehled novinek