25. 6. 2020

MPO vyhlásilo Výzvu k programu COVID – Nájemné, žádat o podporu bude možné od 26. června 2020

Podmínky programu COVID Nájemné

Rozhodné období a rozhodné nájemné

Oprávněným žadatelem je takový žadatel, který splňuje všechny následující podmínky:

            Přičemž podpora Programu se vztahuje na provozovny podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, pokud jsou určeny k maloobchodnímu  prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Obdobně se za provozovnu pro účely Programu považují prostory, které jsou určeny k maloobchodnímu prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě jiných zákonů (např. provozování svobodného povolání).

            Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.   

Schéma COVID Nájemné.jpg

Schéma grafika COVID nájemné v PDF

Podmínky poskytnutí podpory:

Forma a výše podpory:

Žádost o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

součástí žádosti je:

            - v případě, že v den podání žádost neuplynula dle nájemní smlouvy lhůta splatnosti nájmu za únor a leden 2020, lze také doložit doklad potvrzující uhrazení nájemného za období říjen, listopad, prosinec 2019

            - pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. lednu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení poměrné části nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 13. března 2020

Zdroj: Businessinfo.cz 

« Zpět na přehled novinek